Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ängelholms Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjärnarp N 1159 13,6% 34,8% 25,4% 26,2% 6,2% 52,5% 47,5% 0,8% 1,5%
Hjärnarp S 998 12,0% 35,6% 24,4% 28,0% 5,3% 52,3% 47,7% 1,5% 1,4%
Kungsgården 1845 15,5% 28,3% 24,9% 31,3% 6,8% 45,7% 54,3% 0,4% 1,3%
Magnarp 1504 12,0% 29,9% 30,1% 28,0% 6,6% 50,4% 49,6% 0,4% 3,3%
Munka Ljungby N 1530 14,1% 33,3% 24,6% 28,0% 7,1% 48,2% 51,8% 0,4% 1,5%
Munka Ljungby S 1369 17,3% 32,1% 21,8% 28,9% 8,5% 50,4% 49,6% 0,4% 1,5%
Pomona 1045 12,2% 34,3% 24,4% 29,1% 7,2% 49,3% 50,7% 0,3% 2,2%
Rebbelberga 1748 14,6% 30,1% 24,7% 30,5% 7,3% 48,6% 51,4% 0,6% 3,0%
Skälderviken 1178 13,6% 31,2% 26,1% 29,2% 7,3% 49,6% 50,4% 0,5% 2,2%
Tåssjö-Össjö 1796 16,3% 29,4% 29,3% 25,0% 6,8% 53,2% 46,8% 0,9% 1,1%
Vejbystrand 1534 11,1% 28,6% 23,7% 36,6% 6,3% 45,8% 54,2% 0,3% 1,9%
Ängelholms Norra 15706 14,0% 31,2% 25,5% 29,3% 6,9% 49,5% 50,5% 0,6% 1,9%

http://www.val.se