Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässleholm Centrum-Nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ballingslöv 810 17,7% 29,3% 27,9% 25,2% 7,0% 52,1% 47,9% 0,5% 1,9%
Bokeberg 1236 20,5% 19,7% 14,3% 45,5% 6,8% 43,9% 56,1% 0,2% 1,4%
Djupadal 1461 29,0% 25,3% 16,8% 29,0% 10,5% 45,4% 54,6% 0,5% 2,4%
Fredentorp 959 24,2% 26,1% 18,8% 31,0% 9,0% 45,3% 54,7% 0,5% 1,7%
Gäddastorp-Bokalyckan 1590 21,2% 26,1% 25,7% 27,0% 7,7% 48,6% 51,4% 0,4% 1,1%
Hässleholm C 1555 34,1% 26,3% 15,2% 24,4% 9,6% 47,0% 53,0% 0,4% 1,4%
Hästveda V 1074 11,8% 29,1% 26,4% 32,7% 5,3% 52,6% 47,4% 1,3% 1,4%
Hästveda Ö 1067 16,4% 27,9% 23,9% 31,8% 6,7% 50,1% 49,9% 0,7% 0,9%
Kristinehem-Ekedal 1111 15,7% 36,7% 24,9% 22,7% 9,1% 50,8% 49,2% 0,4% 2,6%
Ljungdala 1367 12,3% 26,2% 30,6% 30,9% 6,8% 49,4% 50,6% 0,7% 3,9%
Läreda 1028 20,0% 31,0% 23,2% 25,8% 8,8% 46,2% 53,8% 0,2% 2,3%
Sjörröd 863 12,7% 44,8% 24,8% 17,6% 6,6% 51,8% 48,2% 0,1% 1,3%
Stattena 1528 21,9% 32,8% 22,5% 22,8% 9,4% 49,5% 50,5% 0,3% 1,2%
Stoby-Ignaberga 1545 14,8% 36,6% 23,5% 25,0% 7,4% 52,0% 48,0% 0,5% 1,2%
T4-området 1352 27,2% 30,0% 19,7% 23,0% 8,7% 46,2% 53,8% 0,4% 1,8%
Östervärn-Röinge 1103 13,9% 31,6% 22,2% 32,3% 8,9% 48,4% 51,6% 0,4% 1,6%
Hässleholm Centrum-Nordöstra 19649 20,2% 29,7% 22,3% 27,9% 8,1% 48,6% 51,4% 0,5% 1,7%

http://www.val.se