Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärnum N 1241 13,5% 31,1% 23,7% 31,7% 7,4% 49,7% 50,3% 0,5% 1,4%
Bjärnum S 1117 19,0% 28,5% 20,7% 31,9% 9,0% 49,0% 51,0% 1,1% 1,0%
Röke-Hörja 876 16,9% 26,8% 24,7% 31,6% 8,7% 54,1% 45,9% 1,3% 1,5%
Sösdala V 1164 14,2% 25,2% 24,1% 36,5% 7,5% 49,5% 50,5% 0,6% 1,6%
Sösdala Ö 1036 21,6% 30,0% 25,1% 23,3% 7,9% 53,1% 46,9% 1,8% 0,7%
Tormestorp 1052 15,2% 34,0% 28,6% 22,1% 7,1% 53,1% 46,9% 0,8% 1,1%
Tyringe N 1232 17,9% 29,0% 20,1% 33,0% 8,8% 50,4% 49,6% 0,6% 1,4%
Tyringe S 1283 12,9% 28,0% 25,4% 33,7% 7,2% 50,5% 49,5% 0,9% 1,3%
Tyringe V 1593 16,8% 28,6% 23,9% 30,8% 8,1% 51,2% 48,8% 1,3% 1,8%
Tyringe Ö 1203 14,4% 31,4% 27,9% 26,3% 5,9% 51,7% 48,3% 0,6% 1,0%
Vankiva 923 15,6% 32,5% 25,4% 26,5% 8,9% 51,7% 48,3% 0,4% 0,7%
Vinslöv C 1527 16,7% 28,9% 20,8% 33,7% 8,0% 49,3% 50,7% 0,3% 0,7%
Vinslöv N 1420 17,2% 32,3% 22,2% 28,4% 8,1% 48,9% 51,1% 0,4% 1,0%
Vinslöv S 1360 14,1% 34,4% 26,6% 24,9% 7,9% 53,1% 46,9% 0,5% 1,2%
Vittsjö tätort 1329 14,4% 25,1% 23,8% 36,7% 6,7% 49,4% 50,6% 1,8% 1,0%
Vittsjö utom tätorten 996 13,1% 25,5% 28,6% 32,8% 5,1% 53,0% 47,0% 1,9% 2,1%
Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra 19352 15,8% 29,5% 24,3% 30,4% 7,6% 51,0% 49,0% 0,9% 1,2%

http://www.val.se