Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Halmstads östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Andersberg norra 870 33,8% 34,1% 22,6% 9,4% 17,6% 49,4% 50,6% 1,1% 3,2%
Andersberg södra 1586 30,5% 29,8% 18,2% 21,6% 10,7% 48,7% 51,3% 0,5% 3,3%
Brogård 1302 15,4% 38,0% 22,1% 24,5% 8,1% 48,8% 51,2% 0,7% 1,3%
Centrum östra 1584 34,0% 20,8% 14,8% 30,4% 11,9% 44,3% 55,7% 0,3% 5,7%
Eldsberga 1435 14,2% 35,4% 27,0% 23,3% 6,8% 50,2% 49,8% 0,3% 1,1%
Frennarp 1560 14,9% 38,0% 27,2% 19,9% 7,9% 49,5% 50,5% 0,4% 1,7%
Furet 1310 17,9% 32,7% 24,3% 25,1% 9,6% 48,2% 51,8% 0,5% 1,8%
Fyllinge västra 1131 19,3% 34,4% 30,4% 15,9% 9,0% 50,1% 49,9% 0,4% 1,9%
Fyllinge östra 1063 18,0% 38,6% 29,4% 14,1% 8,7% 49,0% 51,0% 0,4% 1,7%
Gamletull 1097 13,5% 21,1% 30,2% 35,3% 5,7% 48,0% 52,0% 0,4% 1,0%
Gustavsfält 1463 25,6% 28,6% 22,4% 23,4% 7,8% 47,1% 52,9% 0,5% 2,6%
Hamnen - Östra förstaden 1393 43,6% 23,8% 16,5% 16,2% 15,3% 50,6% 49,4% 0,2% 2,1%
Linehed 1728 37,3% 25,8% 18,6% 18,3% 11,3% 48,7% 51,3% 0,2% 1,7%
Nyatorp 1479 34,5% 29,8% 19,6% 16,1% 11,5% 49,8% 50,2% 0,2% 2,0%
Nyhem 1037 47,1% 19,5% 11,3% 22,2% 20,6% 47,6% 52,4% 0,3% 1,8%
Nyhem norra 1026 31,2% 28,6% 21,4% 18,8% 11,4% 50,4% 49,6% 0,6% 1,9%
Nyhem södra 1197 46,3% 23,8% 17,4% 12,5% 17,2% 51,0% 49,0% 0,2% 1,7%
Nyhem västra 1364 33,8% 26,8% 16,6% 22,8% 8,6% 45,5% 54,5% 0,3% 2,5%
Simlångsdalen 1080 14,2% 27,4% 27,6% 30,8% 6,4% 51,3% 48,7% 0,9% 1,3%
Skedala - Marbäck 1232 15,8% 38,3% 24,3% 21,6% 7,3% 52,2% 47,8% 0,5% 0,7%
Snöstorp 1026 12,4% 35,7% 23,2% 28,8% 6,6% 51,8% 48,2% 0,4% 3,7%
Trönninge 1644 14,6% 33,2% 25,6% 26,6% 7,8% 50,2% 49,8% 0,2% 1,9%
Tönnersjö 335 16,1% 34,3% 27,8% 21,8% 9,9% 51,6% 48,4% 1,2% 0,9%
Vallås norra 1666 12,4% 23,9% 22,4% 41,3% 6,2% 45,4% 54,6% 0,6% 0,9%
Vallås västra 1646 25,6% 30,4% 22,9% 21,1% 7,3% 47,4% 52,6% 0,5% 2,2%
Vallås östra 1498 15,4% 26,2% 24,2% 34,2% 7,9% 50,1% 49,9% 0,3% 1,9%
Östergård 1130 21,9% 23,9% 18,9% 35,3% 7,0% 46,2% 53,8% 0,3% 1,1%
Östra stranden - Larsfrid 1151 26,6% 27,8% 23,5% 22,2% 8,9% 51,4% 48,6% 0,7% 2,3%
Halmstads östra valkrets 36033 24,6% 29,4% 22,2% 23,7% 9,7% 48,9% 51,1% 0,4% 2,1%

http://www.val.se