Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Falkenbergs östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Abild-Asige-Årstad 1255 18,0% 30,4% 27,4% 24,1% 8,0% 52,1% 47,9% 0,3% 1,3%
Alfshög-Vessige-Askome 1245 16,9% 29,1% 23,7% 30,3% 8,0% 52,1% 47,9% 0,5% 2,2%
Eftra 775 11,0% 24,3% 27,0% 37,8% 6,5% 48,8% 51,2% 0,9% 2,5%
Fagered-Källsjö-Älvsered 1044 14,4% 27,9% 25,1% 32,7% 7,5% 52,0% 48,0% 0,4% 1,4%
Fbg 3 Herting 1461 22,5% 31,4% 21,9% 24,2% 9,2% 50,3% 49,7% 0,3% 1,8%
Fbg 6 Ö gärdet-Fajans 1334 18,7% 30,9% 27,0% 23,5% 9,1% 51,3% 48,7% 0,3% 2,2%
Fbg 7 Kristineslätt-N Skrea strand 1491 13,5% 22,3% 23,7% 40,6% 6,5% 46,1% 53,9% 0,1% 2,0%
Fbg 8 Hjortsberg-S Skrea strand 1420 13,4% 23,2% 30,1% 33,2% 6,3% 48,2% 51,8% 0,4% 0,6%
Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan 1582 23,7% 25,8% 21,3% 29,2% 8,4% 48,2% 51,8% 0,3% 3,8%
Gunnarp-Krogsered 967 16,3% 23,8% 27,2% 32,7% 7,8% 51,2% 48,8% 0,6% 1,7%
Skrea 1 Samhälle-Ringsegård 1810 13,6% 37,1% 24,6% 24,6% 7,3% 50,3% 49,7% 0,3% 1,5%
Skrea 2 Slätten 1067 15,2% 29,1% 33,1% 22,6% 7,8% 49,3% 50,7% 0,5% 1,6%
Slöinge 903 14,4% 30,2% 22,3% 33,1% 7,2% 47,6% 52,4% 1,1% 0,8%
Falkenbergs östra valkrets 16354 16,6% 28,4% 25,5% 29,5% 7,7% 49,8% 50,2% 0,4% 1,8%

http://www.val.se