Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Varbergs södra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Apelvikshöjd 1350 10,4% 18,0% 25,9% 45,6% 5,1% 44,1% 55,9% 0,3% 1,4%
Breared 1619 17,9% 34,8% 19,2% 28,2% 7,2% 45,0% 55,0% 0,7% 0,6%
Grimeton-Gödestad-Hunnestad 1227 14,3% 36,6% 26,5% 22,7% 7,4% 49,7% 50,3% 0,4% 0,5%
Hästhaga-Rosenfred 1444 21,2% 25,8% 24,1% 28,9% 6,2% 45,3% 54,7% 0,8% 1,8%
Mariedal-Tranelyckan 1589 22,9% 25,3% 18,1% 33,7% 7,6% 46,8% 53,2% 0,1% 1,5%
Rolfstorp 815 15,2% 30,6% 26,7% 27,5% 6,6% 49,7% 50,3% 0,4% 1,5%
Sibbarp-Dagsås 620 15,3% 25,0% 32,3% 27,4% 8,4% 53,2% 46,8% 0,2% 2,9%
Skällinge-Nösslinge 813 15,5% 32,5% 24,1% 27,9% 8,1% 51,0% 49,0% 0,6% 1,0%
Spannarp 527 16,5% 35,5% 29,2% 18,8% 8,0% 52,0% 48,0% 0,4% 1,5%
Sörse 1392 20,5% 29,7% 21,8% 27,9% 5,4% 46,7% 53,3% 0,4% 1,3%
Träslöv N 1186 17,0% 35,5% 31,9% 15,6% 10,1% 51,3% 48,7% 0,4% 1,3%
Träslöv S 1497 14,2% 30,3% 29,1% 26,4% 8,2% 50,6% 49,4% 0,3% 1,1%
Träslövsläge 1 1340 9,9% 37,3% 21,2% 31,6% 5,3% 51,0% 49,0% 0,1% 0,9%
Träslövsläge 2 985 14,1% 40,1% 22,1% 23,7% 7,1% 47,5% 52,5% 0,2% 1,3%
Tvååker 1 1381 18,0% 30,8% 21,1% 30,1% 9,0% 49,2% 50,8% 0,1% 1,9%
Tvååker 2 1587 15,8% 30,7% 25,9% 27,7% 7,5% 49,8% 50,2% 0,4% 1,0%
Varbergs centrum N 1787 22,8% 24,4% 20,3% 32,6% 6,3% 45,3% 54,7% 0,4% 1,5%
Varbergs centrum S 2115 18,6% 19,6% 22,8% 39,0% 6,6% 46,7% 53,3% 0,7% 4,3%
Varbergs södra valkrets 23274 17,1% 29,3% 23,9% 29,7% 7,1% 48,1% 51,9% 0,4% 1,6%

http://www.val.se