Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsbacka västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bukärrs Centrum 1483 12,6% 33,4% 25,6% 28,4% 8,0% 48,3% 51,7% 0,9% 3,3%
Forsbäck/Oskarsberg 1805 11,6% 41,1% 25,3% 22,0% 7,8% 50,7% 49,3% 0,6% 3,3%
Gottskär 1753 13,3% 35,1% 27,6% 24,0% 8,5% 49,9% 50,1% 1,2% 2,8%
Kullavik Centrum 1157 16,0% 31,8% 26,4% 25,8% 9,5% 46,4% 53,6% 0,3% 2,9%
Kyvik 1531 14,4% 33,4% 27,4% 24,8% 9,9% 49,0% 51,0% 0,6% 4,5%
Malevik/Släps Inland 1521 15,1% 40,3% 25,0% 19,6% 9,6% 50,9% 49,1% 0,4% 2,2%
Onsala Kyrka 1494 13,7% 31,4% 23,2% 31,7% 8,3% 47,9% 52,1% 1,3% 2,3%
Onsala Rydet 1418 14,6% 38,3% 25,4% 21,7% 9,2% 49,2% 50,8% 0,6% 2,0%
Presse/Skällared 1525 11,6% 44,7% 21,6% 22,1% 6,9% 48,3% 51,7% 0,8% 1,2%
Släps Kullen 1672 15,3% 37,1% 26,9% 20,6% 10,5% 50,2% 49,8% 0,4% 4,4%
Särö 1367 13,1% 31,6% 25,0% 30,3% 7,5% 49,6% 50,4% 0,9% 4,3%
Vallda Backa 1417 14,4% 41,1% 21,2% 23,2% 8,2% 47,4% 52,6% 0,5% 0,9%
Vallda Bröndome 1102 15,5% 36,3% 25,6% 22,6% 9,8% 51,4% 48,6% 0,8% 1,5%
Vallda Lerkil 1375 13,0% 36,6% 25,6% 24,8% 8,0% 51,3% 48,7% 0,4% 1,8%
Vallda Sandö 1341 11,6% 40,6% 22,4% 25,4% 7,0% 50,9% 49,1% 1,0% 2,2%
Varla Norra 1689 14,7% 31,1% 23,9% 30,4% 8,0% 47,1% 52,9% 0,4% 0,7%
Varla Södra 1633 23,1% 29,1% 20,5% 27,3% 8,1% 44,6% 55,4% 0,2% 2,0%
Vässingö/Röda Holme 1596 13,5% 33,3% 25,9% 27,4% 8,8% 51,1% 48,9% 0,9% 1,9%
Västra Onsala 1685 14,4% 39,1% 25,4% 21,1% 7,2% 50,9% 49,1% 0,4% 1,8%
Kungsbacka västra valkrets 28564 14,3% 36,1% 24,7% 24,9% 8,4% 49,2% 50,8% 0,7% 2,4%

http://www.val.se