Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsbacka östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1359 17,8% 42,6% 22,1% 17,4% 9,4% 50,0% 50,0% 0,4% 1,5%
Fjärås Norra 1560 15,4% 34,4% 25,1% 25,1% 7,4% 51,3% 48,7% 0,4% 1,3%
Fjärås Södra 1135 19,5% 35,6% 25,4% 19,6% 10,3% 50,5% 49,5% 0,5% 0,6%
Fjärås/Må 1528 17,5% 35,7% 20,7% 26,0% 9,8% 46,4% 53,6% 0,6% 0,6%
Fors 1195 14,7% 32,9% 25,8% 26,6% 9,5% 49,9% 50,1% 0,3% 1,3%
Frillesås Kust 1260 16,3% 34,2% 21,2% 28,3% 9,6% 48,6% 51,4% 0,6% 1,4%
Frillesås Landsbygd 1373 16,5% 32,8% 26,7% 23,9% 6,7% 50,6% 49,4% 0,3% 1,1%
Gällinge/Idala/Förlanda 1312 17,6% 28,0% 29,7% 24,6% 7,9% 52,7% 47,3% 0,5% 0,4%
Hammerö 1128 24,9% 26,2% 21,9% 27,0% 9,8% 47,2% 52,8% 0,5% 1,6%
Hammerö Södra/Västra 1211 17,6% 32,0% 22,9% 27,6% 7,6% 47,4% 52,6% 0,5% 1,8%
Hanhals 936 13,0% 36,9% 26,0% 24,1% 7,4% 51,6% 48,4% 0,4% 1,5%
Hede 1203 14,8% 37,7% 19,6% 27,8% 8,5% 49,0% 51,0% 0,5% 1,4%
Hålabäck 1414 21,8% 28,9% 22,0% 27,3% 9,5% 45,4% 54,6% 0,6% 1,7%
Innerstaden 1096 30,3% 22,2% 20,7% 26,8% 10,7% 48,4% 51,6% 0,3% 2,5%
Tingberget 1016 19,0% 29,1% 19,6% 32,3% 6,2% 43,4% 56,6% 0,3% 2,0%
Tölö Landsbygd 1635 22,0% 46,0% 17,1% 14,9% 7,9% 51,1% 48,9% 0,5% 1,0%
Västra Villastaden/Kolla 1904 15,3% 29,0% 19,3% 36,4% 5,9% 44,5% 55,5% 0,7% 0,9%
Åsa Centrum 1646 16,5% 34,5% 22,2% 26,9% 9,4% 47,3% 52,7% 0,6% 1,9%
Älvsåker 1272 16,2% 40,3% 24,1% 19,4% 8,5% 51,8% 48,2% 0,4% 0,6%
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1464 20,1% 26,9% 21,3% 31,7% 7,7% 46,5% 53,5% 0,5% 1,0%
Ölmanäs 1529 12,8% 35,1% 27,5% 24,7% 8,2% 50,2% 49,8% 0,3% 2,2%
Ölmevalla Östra 1725 14,6% 35,4% 25,6% 24,4% 7,5% 50,3% 49,7% 0,9% 1,9%
Kungsbacka östra valkrets 29901 17,7% 33,7% 23,0% 25,7% 8,4% 48,8% 51,2% 0,5% 1,4%

http://www.val.se