Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Härryda västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Båtsmanstorpet m.fl. 1247 15,7% 45,9% 23,1% 15,3% 10,1% 48,6% 51,4% 0,3% 1,8%
Djupedalsäng m.fl. 1180 14,0% 36,8% 22,7% 26,5% 8,8% 48,9% 51,1% 0,8% 1,4%
Högadal-Övre Skogen m.fl. 1130 17,0% 38,0% 26,5% 18,5% 10,0% 50,2% 49,8% 0,4% 2,7%
Kindbogården-Solsten m.fl. 1498 16,7% 30,4% 24,9% 28,0% 9,8% 47,7% 52,3% 0,3% 3,3%
Mölnlycke centrum m.fl. 1332 17,9% 22,6% 15,4% 44,1% 7,5% 44,0% 56,0% 0,7% 1,7%
Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl. 1319 20,5% 37,0% 25,5% 16,9% 12,1% 48,4% 51,6% 0,5% 2,0%
Nysäter-Benareby m.fl. 1119 13,9% 51,1% 22,1% 13,0% 9,0% 50,8% 49,2% 1,0% 1,0%
Orrekullen-Långetjärnshöjd 1054 14,9% 61,5% 18,4% 5,2% 11,2% 49,5% 50,5% 0,8% 1,5%
Pixbo m.fl. 1469 13,3% 33,3% 25,1% 28,4% 9,3% 51,9% 48,1% 1,1% 2,4%
Säteriet-Bråta m.fl. 1429 27,0% 34,3% 19,9% 18,8% 8,3% 48,0% 52,0% 1,0% 2,9%
Härryda västra valkrets 12777 17,3% 38,2% 22,4% 22,1% 9,6% 48,7% 51,3% 0,7% 2,1%

http://www.val.se