Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Härryda östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Backa-Eskilsby m.fl. 1429 17,9% 38,8% 26,9% 16,4% 9,7% 53,3% 46,7% 0,4% 1,2%
Hindås centrum-Ingelse m.fl. 1181 14,2% 36,3% 25,3% 24,1% 6,5% 50,5% 49,5% 0,8% 1,9%
Hällingsjö 1145 14,8% 37,6% 27,0% 20,5% 7,0% 52,9% 47,1% 1,2% 1,5%
Härryda 1347 16,9% 36,2% 25,1% 21,8% 9,2% 54,4% 45,6% 0,8% 2,2%
Landvetter centrum V-Skårtorp m.fl. 1415 15,0% 39,5% 21,1% 24,5% 7,1% 46,7% 53,3% 0,6% 1,6%
Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl. 1361 13,1% 42,8% 24,6% 19,5% 7,3% 51,1% 48,9% 0,4% 1,6%
Rävlanda 1376 17,6% 34,5% 22,7% 25,1% 8,2% 48,5% 51,5% 0,6% 1,6%
Tahult-Byvägen m.fl. 1498 17,1% 40,7% 23,7% 18,5% 10,1% 50,3% 49,7% 0,6% 1,5%
Älmhult-Bocköhalvön m.fl. 1157 17,2% 40,2% 24,9% 17,7% 8,0% 50,3% 49,7% 1,6% 2,2%
Önneröd-Salmered 1435 11,7% 53,5% 17,8% 16,9% 6,1% 48,9% 51,1% 0,5% 1,3%
Härryda östra valkrets 13344 15,6% 40,2% 23,8% 20,5% 8,0% 50,7% 49,3% 0,7% 1,6%

http://www.val.se