Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nordvästra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bethalaområdet-Sotenäs 1713 16,9% 33,1% 28,9% 21,1% 9,9% 50,8% 49,2% 0,9% 2,4%
Brattåskärr-Fröjasten 1563 14,3% 28,0% 22,3% 35,4% 7,0% 46,2% 53,8% 0,6% 2,5%
Kullegården-Frejaplan-Bockemossen 1673 15,7% 38,3% 24,9% 21,1% 9,0% 49,6% 50,4% 0,8% 2,7%
Lexby-Paradiset-Lexbydal 1635 18,0% 33,8% 25,8% 22,4% 9,5% 50,4% 49,6% 0,7% 2,1%
Mellby-Finngösa 1594 22,4% 35,6% 24,5% 17,4% 9,7% 49,6% 50,4% 0,5% 2,0%
Oxled-Ljungkullen 1452 20,9% 33,7% 21,4% 23,9% 8,1% 44,5% 55,5% 0,8% 1,4%
Partille centrum 1321 24,8% 32,6% 18,5% 24,0% 9,8% 48,5% 51,5% 0,7% 5,2%
Soldatheden-Södra Puketorp 1450 13,2% 35,9% 23,5% 27,4% 7,5% 48,2% 51,8% 0,5% 1,4%
Vallhamra-Norra Puketorp 1235 14,2% 38,5% 23,0% 24,3% 9,3% 48,1% 51,9% 0,7% 2,8%
Nordvästra valkretsen 13636 17,8% 34,4% 23,9% 24,0% 8,9% 48,5% 51,5% 0,7% 2,5%

http://www.val.se