Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lerum 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Lerum 1151 15,6% 19,3% 21,2% 43,9% 7,1% 41,4% 58,6% 0,2% 1,7%
Ljungsbacken - Stamsjön 1322 14,5% 47,8% 20,4% 17,2% 9,0% 50,6% 49,4% 0,6% 1,9%
Norra Aspenäs - Axåsen 1224 12,9% 38,6% 24,3% 24,3% 7,8% 51,1% 48,9% 1,0% 2,5%
Norra Hallsås - Höjden 1350 18,1% 41,3% 16,8% 23,8% 8,7% 47,5% 52,5% 0,1% 1,4%
Rydsberg - Almekärr 1423 16,2% 38,4% 22,5% 23,0% 9,1% 48,6% 51,4% 0,6% 1,8%
Stenkullen - Hedefors 1454 19,9% 38,5% 20,8% 20,7% 10,2% 47,6% 52,4% 0,5% 1,1%
Södra Aspenäs - Torpadal 1381 12,0% 36,2% 24,0% 27,7% 7,8% 47,9% 52,1% 0,7% 1,1%
Södra Hallsås 1444 15,1% 31,4% 21,2% 32,3% 9,1% 47,6% 52,4% 0,5% 1,5%
Södra Lerum - Slätthult 1354 16,2% 38,6% 23,6% 21,7% 9,1% 49,0% 51,0% 0,4% 2,2%
Västra Hulan - Bråta 1137 18,1% 36,1% 25,5% 20,2% 9,2% 47,9% 52,1% 0,4% 5,5%
Östra Hulan - Öxeryd 1221 15,9% 39,4% 25,3% 19,4% 8,3% 48,7% 51,3% 0,9% 1,6%
Lerum 1 14461 15,9% 37,0% 22,2% 24,8% 8,7% 48,1% 51,9% 0,5% 2,0%

http://www.val.se