Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mark 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fritsla 1034 19,8% 28,4% 23,8% 27,9% 8,7% 48,5% 51,5% 0,6% 0,8%
Kinna centrum 1221 17,9% 24,2% 18,8% 39,1% 7,5% 45,2% 54,8% 0,6% 2,2%
Kinna-Aspäng 1280 21,6% 22,8% 17,9% 37,7% 8,8% 46,2% 53,8% 0,9% 0,8%
Kinna-Marieberg-Kinnahult 1271 15,3% 32,6% 25,3% 26,8% 7,2% 51,1% 48,9% 0,4% 1,2%
Kinna-Näs-Vallås 1412 18,4% 35,4% 20,0% 26,2% 9,1% 49,2% 50,8% 0,6% 1,0%
Kinna-Rydal-Kinnaström 1199 20,3% 34,2% 25,8% 19,8% 9,6% 50,1% 49,9% 0,7% 1,1%
Skephult-Fritsla 1052 14,6% 33,6% 24,6% 27,2% 8,1% 50,3% 49,7% 0,7% 1,4%
Svansjö 1762 15,7% 25,6% 27,9% 30,8% 7,4% 51,5% 48,5% 0,2% 1,0%
Örby centrum 1351 16,2% 30,3% 25,0% 28,5% 8,1% 48,5% 51,5% 0,1% 1,0%
Örby-Krok-Brättingstorp 1267 15,4% 32,0% 26,9% 25,7% 8,8% 51,5% 48,5% 0,6% 1,0%
Mark 1 12849 17,5% 29,8% 23,7% 29,1% 8,3% 49,3% 50,7% 0,5% 1,1%

http://www.val.se