Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Göteborg, Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Bohusgatan m fl 1458 14,9% 31,1% 28,5% 25,4% 5,0% 48,4% 51,6% 0,7% 4,5%
Centrum, Doktor Forselius gata m fl 1321 30,4% 32,8% 17,3% 19,6% 12,2% 48,3% 51,7% 1,0% 3,9%
Centrum, Eklanda 1717 45,2% 32,4% 10,6% 11,8% 9,6% 52,1% 47,9% 0,5% 5,3%
Centrum, Framnäs 1513 34,6% 35,4% 12,7% 17,3% 9,0% 45,8% 54,2% 0,9% 3,6%
Centrum, Fredriksdal 1017 30,9% 31,7% 19,2% 18,3% 9,5% 50,3% 49,7% 0,8% 3,6%
Centrum, Fridkullagatan m fl 1467 38,2% 31,8% 15,4% 14,6% 10,6% 48,8% 51,2% 0,7% 3,6%
Centrum, Friggagatan-Stampen 1460 22,3% 39,9% 19,9% 17,9% 4,7% 49,4% 50,6% 0,8% 3,6%
Centrum, Getebergsäng 1472 25,7% 37,4% 19,0% 18,0% 6,7% 47,8% 52,2% 0,8% 3,9%
Centrum, Guldheden, Centrala 1183 28,0% 35,8% 18,0% 18,2% 6,6% 47,2% 52,8% 0,4% 3,1%
Centrum, Guldheden, Norra 1460 25,0% 40,8% 17,2% 17,0% 6,8% 48,8% 51,2% 0,9% 3,7%
Centrum, Guldheden, Södra 1301 27,9% 36,9% 16,1% 19,1% 7,0% 47,2% 52,8% 1,1% 3,3%
Centrum, Guldheden vattentornet 1674 22,9% 37,9% 19,9% 19,3% 5,1% 49,1% 50,9% 0,5% 3,6%
Centrum, Gullbergsvass-Svingeln 1704 48,0% 38,7% 9,2% 4,0% 8,2% 51,5% 48,5% 0,4% 2,8%
Centrum, Gårda, Norra 1103 31,1% 39,1% 20,5% 9,3% 5,7% 53,1% 46,9% 0,5% 1,6%
Centrum, Gårda, Södra 1182 40,0% 24,1% 13,5% 22,4% 11,3% 50,3% 49,7% 0,8% 4,7%
Centrum, Heden 1400 17,6% 36,3% 23,8% 22,4% 5,3% 48,3% 51,7% 0,5% 4,4%
Centrum, Hedås 1218 20,0% 33,7% 24,5% 21,8% 5,5% 49,1% 50,9% 0,7% 6,2%
Centrum, Inom Vallgraven 1893 21,9% 36,4% 27,0% 14,7% 5,0% 52,8% 47,2% 0,8% 8,8%
Centrum, Johanneberg, Nedre 1956 41,7% 21,7% 19,0% 17,6% 11,5% 49,6% 50,4% 0,5% 5,0%
Centrum, Johanneberg, Södra 1483 40,5% 35,1% 12,7% 11,7% 8,5% 50,6% 49,4% 0,4% 4,9%
Centrum, Johanneberg, Övre 1603 39,4% 28,8% 15,8% 16,0% 13,5% 50,4% 49,6% 0,7% 12,2%
Centrum, Kristinehöjd 1371 36,0% 38,4% 12,5% 13,1% 5,8% 48,6% 51,4% 0,7% 5,1%
Centrum, Krokslätt 1356 24,3% 32,1% 22,1% 21,6% 6,6% 47,9% 52,1% 1,0% 3,5%
Centrum, Landala 1380 26,4% 33,6% 19,6% 20,4% 7,0% 45,9% 54,1% 0,6% 6,6%
Centrum, Landala Egnahem 1334 35,5% 31,9% 15,1% 17,5% 8,2% 47,8% 52,2% 0,7% 3,7%
Centrum, Landalabergen m fl 1507 21,6% 34,6% 20,8% 23,0% 5,7% 44,0% 56,0% 0,7% 4,0%
Centrum, Landalagången m fl 1150 33,4% 25,6% 16,3% 24,8% 6,5% 46,3% 53,7% 1,0% 3,7%
Centrum, Lorensberg 1788 18,8% 25,3% 25,3% 30,5% 5,9% 49,0% 51,0% 1,0% 12,2%
Centrum, Mossen 1116 77,6% 11,8% 5,1% 5,5% 27,3% 53,9% 46,1% 0,9% 2,9%
Centrum, Nordstan-Otterhällan 1770 25,9% 33,7% 23,1% 17,3% 6,4% 52,5% 47,5% 1,0% 4,1%
Centrum, Odinsgatan-Stampen 1630 28,7% 30,0% 19,7% 21,6% 6,9% 50,8% 49,2% 0,5% 3,4%
Centrum, Olofshöjd 828 78,6% 15,0% 4,1% 2,3% 33,7% 63,8% 36,2% 1,8% 7,7%
Centrum, Valand 1179 24,3% 33,1% 22,4% 20,2% 6,4% 50,4% 49,6% 0,6% 5,1%
Centrum, Vasastaden, Norra 1528 27,0% 38,9% 19,5% 14,6% 6,7% 52,7% 47,3% 0,8% 6,6%
Centrum, Vasastaden, Södra 1710 24,2% 34,3% 21,6% 19,9% 6,9% 48,8% 51,2% 1,3% 5,1%
Centrum, Vasastaden, Östra 1487 22,3% 38,8% 23,1% 15,8% 7,9% 51,8% 48,2% 0,9% 6,1%
Majorna-Linné, Annedal 2038 24,3% 34,8% 16,6% 24,2% 4,6% 45,0% 55,0% 0,4% 8,6%
Majorna-Linné, Djurgårdsgatan m fl 1636 20,7% 50,0% 21,4% 7,9% 4,8% 47,4% 52,6% 0,6% 6,8%
Majorna-Linné, Gatenhielmska 1295 25,8% 43,1% 18,2% 12,9% 7,2% 48,0% 52,0% 0,5% 2,7%
Majorna-Linné, Haga 1783 15,5% 38,6% 27,8% 18,2% 6,5% 46,6% 53,4% 1,3% 6,2%
Majorna-Linné, Karl Johans torg 1747 24,4% 45,4% 20,3% 9,8% 5,5% 46,3% 53,7% 0,9% 3,5%
Majorna-Linné, Kommendantsängen 1276 20,5% 42,1% 22,7% 14,7% 4,5% 48,3% 51,7% 0,5% 5,2%
Majorna-Linné, Linné 1525 19,9% 39,3% 22,9% 17,9% 6,0% 48,1% 51,9% 0,9% 4,1%
Majorna-Linné, Linnéplatsen 1066 20,3% 34,0% 25,1% 20,6% 5,1% 47,7% 52,3% 0,4% 3,2%
Majorna-Linné, Långgatorna 1705 27,4% 38,5% 21,3% 12,8% 5,0% 51,4% 48,6% 0,5% 9,3%
Majorna-Linné, Masthugget, Nedre 1321 24,0% 29,6% 27,3% 19,1% 7,8% 49,5% 50,5% 1,0% 2,6%
Majorna-Linné, Masthugget, Övre 1538 24,4% 42,8% 21,7% 11,1% 6,3% 47,3% 52,7% 1,0% 2,7%
Majorna-Linné, Masthuggstorget 1290 26,0% 38,4% 21,1% 14,4% 5,3% 53,4% 46,6% 0,8% 4,0%
Majorna-Linné, Nilssonsberg 1806 21,5% 32,5% 22,0% 24,0% 4,7% 47,2% 52,8% 0,6% 4,7%
Majorna-Linné, Olivedal 1702 24,3% 38,5% 22,3% 14,9% 7,5% 47,5% 52,5% 0,6% 3,9%
Majorna-Linné, Oscar Fredrik 1350 26,7% 39,6% 22,1% 11,7% 5,6% 48,0% 52,0% 0,6% 4,9%
Majorna-Linné, Risåsen 1144 32,0% 39,2% 17,9% 10,8% 6,0% 48,3% 51,7% 0,3% 4,1%
Majorna-Linné, Skansberget 1593 16,9% 43,7% 27,2% 12,2% 7,4% 46,0% 54,0% 1,1% 3,5%
Majorna-Linné, Slottsskogen 1135 18,9% 36,7% 19,2% 25,3% 4,7% 44,9% 55,1% 0,5% 3,6%
Majorna-Linné, Stigberget 1495 26,9% 38,5% 19,4% 15,2% 8,5% 51,6% 48,4% 1,1% 3,7%
Majorna-Linné, Sveaplan 1367 14,4% 31,1% 25,2% 29,3% 3,7% 47,1% 52,9% 0,9% 3,6%
Majorna-Linné, Söderlingska ängen 1409 26,3% 44,9% 19,0% 9,8% 7,1% 45,6% 54,4% 1,3% 3,2%
Majorna-Linné, Vegastaden 1259 24,4% 37,3% 21,7% 16,6% 5,1% 46,9% 53,1% 0,9% 4,0%
Majorna-Linné, Änggården 1182 18,9% 25,8% 25,7% 29,6% 9,9% 47,0% 53,0% 1,0% 3,6%
Örgryte-Härlanda, Gubbero 1239 30,3% 40,7% 12,5% 16,5% 4,5% 48,5% 51,5% 0,4% 3,9%
Örgryte-Härlanda, Kärralund 1730 25,0% 35,9% 23,8% 15,3% 10,6% 48,2% 51,8% 0,9% 3,4%
Örgryte-Härlanda, Lunden, Gamla 1538 37,6% 38,8% 13,7% 9,9% 7,5% 48,0% 52,0% 1,0% 3,3%
Örgryte-Härlanda, Lunden, Nya 1800 26,4% 31,8% 14,2% 27,7% 4,8% 47,3% 52,7% 0,8% 10,4%
Örgryte-Härlanda, Nobelplatsen 1395 35,3% 41,4% 12,8% 10,6% 6,2% 49,5% 50,5% 0,4% 4,7%
Örgryte-Härlanda, Olskroken 1347 23,4% 35,9% 20,5% 20,3% 6,3% 47,2% 52,8% 0,2% 2,8%
Örgryte-Härlanda, Redberget 1183 31,4% 45,8% 15,5% 7,3% 6,3% 48,8% 51,2% 0,6% 3,6%
Örgryte-Härlanda, Redbergsplatsen 1163 22,7% 35,5% 19,7% 22,1% 3,5% 45,6% 54,4% 0,4% 3,4%
Örgryte-Härlanda, Sankt Pauli 1677 26,5% 35,5% 17,4% 20,5% 5,4% 44,5% 55,5% 0,5% 5,2%
Örgryte-Härlanda, Överås 1743 30,6% 38,6% 17,0% 13,7% 6,1% 50,0% 50,0% 0,6% 2,6%
Göteborg, Centrum 100196 28,0% 35,6% 19,4% 17,1% 7,2% 48,7% 51,3% 0,7% 4,8%

http://www.val.se