Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mölndal 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Balltorp Västra 1003 20,5% 47,0% 23,1% 9,4% 9,5% 48,3% 51,7% 0,6% 1,5%
Balltorp Östra 928 19,0% 39,8% 22,7% 18,5% 8,5% 50,2% 49,8% 0,3% 1,9%
Bosgården Norra 1456 21,4% 30,3% 20,0% 28,3% 6,2% 49,3% 50,7% 0,3% 1,8%
Bosgården Södra 1394 22,3% 30,8% 16,8% 30,1% 5,2% 45,3% 54,7% 0,9% 1,9%
Broslätt Västra 1083 13,0% 33,6% 23,8% 29,5% 5,5% 45,8% 54,2% 1,0% 2,9%
Broslätt Östra 965 28,7% 28,1% 15,9% 27,4% 10,3% 47,0% 53,0% 0,3% 2,1%
Ekhaga 1153 17,7% 31,7% 25,4% 25,2% 9,5% 47,7% 52,3% 0,6% 2,4%
Eklanda Västra 1145 16,9% 59,0% 17,6% 6,5% 9,1% 47,9% 52,1% 0,7% 2,0%
Eklanda Östra 1096 8,2% 71,4% 11,4% 8,9% 5,0% 48,2% 51,8% 0,9% 0,8%
Fässberg Västra 1259 18,8% 31,5% 22,8% 26,9% 5,7% 47,5% 52,5% 1,1% 2,6%
Fässberg Östra 1058 20,5% 31,9% 23,9% 23,7% 8,9% 48,4% 51,6% 1,0% 2,2%
Krokslätt 1320 33,6% 39,1% 16,0% 11,3% 6,9% 48,3% 51,7% 0,9% 3,6%
Stadshuset 1546 27,4% 29,7% 17,9% 25,0% 6,9% 47,7% 52,3% 0,8% 9,4%
Sörgården Västra 1232 36,0% 33,4% 17,5% 13,2% 8,1% 50,4% 49,6% 0,7% 3,8%
Sörgården Östra 1296 23,6% 29,1% 26,1% 21,2% 8,5% 50,8% 49,2% 0,7% 2,0%
Toltorp Norra 1102 18,5% 31,5% 31,5% 18,5% 10,2% 50,5% 49,5% 0,6% 2,7%
Toltorp Södra 827 11,5% 33,1% 24,8% 30,6% 7,0% 49,3% 50,7% 1,6% 2,1%
Västerberg 1129 28,2% 36,3% 20,2% 15,3% 8,0% 48,5% 51,5% 0,6% 2,6%
Åby Västra 1147 22,8% 31,6% 22,8% 22,9% 7,2% 49,7% 50,3% 0,7% 2,4%
Åby Östra 906 28,3% 35,8% 18,8% 17,2% 8,7% 50,8% 49,2% 1,0% 1,2%
Mölndal 1 23045 22,2% 36,4% 20,8% 20,6% 7,6% 48,5% 51,5% 0,8% 2,7%

http://www.val.se