Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mölndal 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almås 1261 21,3% 37,7% 24,1% 16,9% 9,8% 50,4% 49,6% 0,4% 1,9%
Brattås Norra 1374 27,5% 30,0% 20,5% 22,0% 10,0% 48,8% 51,2% 0,8% 3,3%
Brattås Södra 1332 14,3% 35,4% 27,9% 22,3% 8,3% 50,5% 49,5% 0,2% 1,4%
Glasberget Norra 1101 15,2% 39,2% 27,3% 18,3% 7,9% 48,9% 51,1% 0,5% 2,3%
Glasberget Södra 964 16,8% 40,5% 22,6% 20,1% 7,8% 49,4% 50,6% 0,6% 1,3%
Hallen Norra 998 12,7% 33,9% 23,7% 29,7% 6,7% 51,9% 48,1% 0,9% 2,7%
Hallen Södra 1025 16,4% 41,6% 21,9% 20,2% 8,2% 51,0% 49,0% 0,2% 2,0%
Hällesåker 1353 16,1% 36,3% 28,6% 19,0% 8,8% 53,1% 46,9% 0,4% 1,2%
Kvarnby 1026 22,4% 29,8% 20,2% 27,6% 5,2% 49,2% 50,8% 0,3% 2,4%
Lackarebäck Norra 1223 15,5% 34,1% 27,6% 22,7% 8,2% 49,1% 50,9% 0,7% 3,6%
Lackarebäck Södra 1066 12,2% 38,1% 30,2% 19,5% 8,2% 49,0% 51,0% 0,8% 1,9%
Rävekärr Norra 1080 12,6% 38,1% 24,4% 24,9% 7,8% 49,8% 50,2% 0,8% 2,0%
Rävekärr Södra 1176 20,7% 36,8% 22,8% 19,6% 9,1% 50,8% 49,2% 0,1% 2,6%
Sinntorp Norra 1276 14,3% 36,1% 23,3% 26,4% 7,8% 49,0% 51,0% 0,5% 1,2%
Sinntorp Västra 1006 16,8% 30,1% 25,1% 27,9% 10,1% 48,0% 52,0% 0,2% 1,4%
Sinntorp Östra 1257 15,3% 39,3% 28,5% 16,9% 8,8% 48,5% 51,5% 0,8% 0,9%
Skånhälla Bräcka 968 12,6% 41,2% 21,9% 24,3% 7,2% 48,9% 51,1% 0,6% 1,1%
Skånhälla Fågelsten 1088 14,3% 35,5% 22,8% 27,4% 8,9% 49,5% 50,5% 0,9% 1,0%
Skånhälla Västra 1057 12,2% 43,0% 26,8% 18,1% 6,9% 53,2% 46,8% 0,6% 3,0%
Stretered 1099 12,1% 52,3% 20,7% 14,8% 6,7% 49,4% 50,6% 0,5% 2,5%
Valås 1189 15,3% 32,3% 23,6% 28,8% 10,3% 48,1% 51,9% 0,3% 1,9%
Mölndal 2 23919 16,2% 37,1% 24,6% 22,1% 8,3% 49,8% 50,2% 0,5% 2,0%

http://www.val.se