Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungälv västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aröd-Skålldal 1061 17,1% 34,7% 24,7% 23,6% 7,3% 51,8% 48,2% 0,4% 0,6%
Harestad 796 17,8% 32,2% 27,5% 22,5% 8,8% 52,8% 47,2% 0,5% 0,8%
Hålta-Lökeberg 889 17,7% 32,4% 28,9% 21,0% 8,3% 52,4% 47,6% 0,6% 1,1%
Kareby-Ullstorp 1122 14,8% 52,9% 16,2% 16,0% 6,0% 48,8% 51,2% 0,4% 1,2%
Kode 1114 15,3% 34,0% 22,8% 27,9% 7,6% 48,5% 51,5% 0,4% 0,8%
Kovikshamn-Glose 1292 13,0% 32,0% 28,5% 26,5% 7,7% 52,6% 47,4% 0,2% 1,1%
Kärna-Staby 1079 15,3% 36,2% 24,5% 24,0% 7,0% 50,7% 49,3% 0,2% 1,6%
Lundby-Skårby-Arnebo 986 17,3% 37,6% 26,1% 19,0% 8,4% 52,0% 48,0% 0,4% 0,6%
Marstrand 1183 10,4% 23,8% 27,6% 38,2% 5,7% 48,9% 51,1% 0,5% 4,6%
Rollsbo-Bredsten 961 17,9% 33,0% 21,6% 27,5% 10,5% 50,7% 49,3% 0,3% 1,1%
Solberga-Rörtången 1133 14,2% 37,8% 26,2% 21,8% 7,2% 52,1% 47,9% 0,4% 1,3%
Sparrås-Tornhaga 1372 21,8% 44,4% 18,3% 15,5% 10,2% 49,6% 50,4% 0,4% 1,2%
Tega-Vena-Ulvesund 1425 15,2% 36,1% 25,8% 22,9% 8,5% 50,9% 49,1% 0,6% 1,7%
Tjuvkil-Instön-Tofta 1269 14,5% 31,2% 29,3% 25,0% 7,4% 53,2% 46,8% 0,6% 1,7%
Ytterby C-Kastellegården 1334 17,1% 27,0% 18,3% 37,6% 6,5% 46,4% 53,6% 0,3% 1,3%
Kungälv västra 17016 15,9% 35,1% 24,3% 24,8% 7,8% 50,6% 49,4% 0,4% 1,4%

http://www.val.se