Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uddevalla norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bokenäs-Dragsmark 1291 13,7% 26,1% 29,4% 30,8% 5,7% 51,5% 48,5% 0,5% 1,2%
Bäve-Bleket-S Dalaberg-Vindfället 1138 17,0% 35,4% 26,5% 21,1% 8,5% 49,3% 50,7% 0,5% 1,5%
Bäve-Boxhult-Södra Hovhult 1096 14,1% 24,8% 22,2% 39,0% 7,4% 46,4% 53,6% 0,3% 0,4%
Bäve-Fasseröd 1278 12,5% 32,7% 22,6% 32,2% 7,8% 49,1% 50,9% 0,2% 1,4%
Bäve-Hedegärde-Vännerberg 1382 26,8% 32,3% 25,8% 15,1% 9,8% 50,7% 49,3% 0,3% 1,1%
Bäve-Helenedal 964 14,5% 32,3% 27,2% 26,0% 7,9% 50,0% 50,0% 0,8% 1,9%
Bäve-Karlsruhe-Elseberg 1307 23,3% 36,0% 23,9% 16,8% 9,0% 48,5% 51,5% 0,2% 1,8%
Bäve-Kurveröd 1051 19,0% 39,0% 28,7% 13,2% 9,5% 47,1% 52,9% 0,6% 0,7%
Bäve-Norra Dalaberg 903 23,1% 31,2% 23,3% 22,4% 11,5% 50,4% 49,6% 0,6% 3,9%
Bäve-Norra Hovhult 876 25,3% 30,7% 18,4% 25,6% 11,0% 47,7% 52,3% 0,1% 4,2%
Bäve-Skogslyckan 1391 26,5% 24,8% 18,0% 30,7% 10,2% 46,5% 53,5% 0,7% 1,7%
Bäve-Unneröd-Ramneröd 1872 20,5% 24,5% 22,0% 33,1% 7,7% 47,2% 52,8% 0,2% 2,8%
Herrestad-Kissleberg-Smedseröd 948 13,7% 42,4% 18,7% 25,2% 8,3% 51,5% 48,5%   0,3%
Herrestad-Utby-Lanesund 1118 12,9% 32,3% 32,0% 22,8% 7,4% 49,8% 50,2% 0,2% 1,1%
Högås-Sundsandvik 1215 13,8% 33,3% 26,7% 26,1% 6,3% 50,7% 49,3% 0,2% 1,1%
Lane-Ryr 1260 18,5% 32,8% 26,1% 22,6% 9,0% 53,0% 47,0% 0,1% 0,8%
Skredsvik-Hogstorp 1102 15,5% 32,0% 30,9% 21,5% 6,9% 52,4% 47,6% 0,7% 2,0%
Uddevalla norr 20192 18,5% 31,5% 24,8% 25,2% 8,4% 49,4% 50,6% 0,4% 1,6%

http://www.val.se