Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 1 1261 18,6% 19,7% 22,7% 39,0% 7,2% 44,7% 55,3% 0,7% 4,0%
Vänersborg 2 1398 21,4% 19,3% 19,6% 39,7% 7,2% 43,8% 56,2% 0,2% 2,1%
Vänersborg 3 1396 15,1% 43,8% 22,1% 18,9% 9,2% 51,1% 48,9% 0,5% 2,3%
Vänersborg 4 1357 14,3% 34,7% 24,3% 26,7% 7,3% 48,8% 51,2% 0,1% 1,4%
Vänersborg 5 1088 27,3% 23,6% 18,3% 30,8% 10,2% 47,8% 52,2% 0,5% 1,6%
Vänersborg 8 1189 18,0% 36,4% 31,0% 14,6% 8,3% 49,9% 50,1% 0,4% 2,2%
Vänersborg 9 407 13,8% 33,2% 30,7% 22,4% 7,6% 53,6% 46,4% 0,7% 1,7%
Vänersborg 10 1115 18,6% 28,0% 23,9% 29,6% 8,4% 47,8% 52,2% 0,2% 1,5%
Vänersborg 15 569 13,0% 30,2% 31,1% 25,7% 6,5% 52,4% 47,6% 0,5% 0,9%
Vänersborg 16 1419 15,1% 25,7% 23,2% 36,1% 7,3% 49,1% 50,9% 0,4% 2,0%
Vänersborg 17 343 16,6% 28,6% 28,0% 26,8% 7,0% 52,8% 47,2%   0,3%
Vänersborg 18 417 15,6% 28,1% 31,2% 25,2% 7,4% 54,4% 45,6% 0,7% 1,0%
Vänersborg 20 532 14,8% 34,0% 26,7% 24,4% 7,3% 54,1% 45,9% 0,4% 1,7%
Vänersborg 21 652 17,3% 31,9% 25,3% 25,5% 6,7% 52,9% 47,1% 0,3% 1,7%
Vänersborg 22 1439 13,8% 29,2% 25,6% 31,4% 6,5% 51,7% 48,3% 0,3% 0,8%
Vänersborg 30 1111 15,0% 34,9% 27,1% 23,0% 8,1% 49,7% 50,3% 0,7% 1,3%
Vänersborg V 15693 17,1% 29,9% 24,6% 28,4% 7,7% 49,4% 50,6% 0,4% 1,8%

http://www.val.se