Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 6 691 20,1% 19,1% 21,1% 39,7% 6,9% 44,9% 55,1% 0,1% 1,3%
Vänersborg 7 1281 13,8% 34,7% 22,6% 28,9% 7,8% 50,7% 49,3% 0,5% 1,8%
Vänersborg 11 891 32,2% 21,5% 19,9% 26,4% 9,9% 52,9% 47,1% 0,4% 2,7%
Vänersborg 12 1242 13,8% 25,5% 22,5% 38,2% 4,8% 45,7% 54,3% 0,4% 1,0%
Vänersborg 13 1035 14,4% 25,3% 26,6% 33,7% 7,2% 48,2% 51,8% 0,8% 2,2%
Vänersborg 14 966 23,4% 24,9% 25,8% 25,9% 10,0% 49,8% 50,2% 0,4% 2,2%
Vänersborg 19 870 22,6% 35,5% 23,8% 18,0% 9,5% 49,3% 50,7% 0,5% 1,7%
Vänersborg 23 483 16,8% 32,1% 28,4% 22,8% 9,3% 52,4% 47,6% 0,2% 1,9%
Vänersborg 24 892 13,7% 38,7% 22,0% 25,7% 6,6% 50,3% 49,7% 0,1% 2,6%
Vänersborg 25 1152 17,9% 30,5% 27,1% 24,6% 7,8% 51,2% 48,8% 0,3% 1,1%
Vänersborg 26 488 11,5% 33,4% 31,1% 24,0% 5,7% 51,8% 48,2% 1,0% 0,8%
Vänersborg 27 1147 16,3% 31,0% 25,1% 27,6% 8,7% 49,5% 50,5% 0,6% 1,4%
Vänersborg 28 1200 16,6% 29,2% 19,8% 34,4% 6,6% 46,9% 53,1% 0,5% 0,7%
Vänersborg 29 949 15,9% 38,8% 23,6% 21,7% 8,2% 51,2% 48,8% 0,2% 1,3%
Vänersborg Ö 13287 17,7% 30,0% 23,9% 28,5% 7,8% 49,4% 50,6% 0,4% 1,6%

http://www.val.se