Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Valkrets 1 Trollhättan Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Dannebacken 1467 23,0% 35,0% 20,2% 21,7% 9,5% 51,9% 48,1% 0,2% 1,5%
2 Hjulkvarn 1219 21,4% 37,6% 21,4% 19,6% 9,4% 51,1% 48,9% 0,2% 1,4%
3 Stavre Ö 1377 19,6% 36,4% 23,2% 20,8% 11,8% 49,6% 50,4% 0,4% 0,7%
4 Stavre V 1347 31,1% 33,3% 16,6% 19,0% 10,8% 50,0% 50,0% 0,7% 1,9%
5 Sandhem 1535 12,3% 33,6% 22,1% 32,0% 7,5% 48,3% 51,7% 0,1% 1,4%
6 Strömslund 1766 15,0% 40,3% 23,0% 21,7% 8,1% 51,1% 48,9% 0,6% 4,9%
7 Torsred 1840 14,5% 32,6% 24,5% 28,5% 7,3% 49,3% 50,7% 0,3% 1,0%
8 Björndalen 1144 16,9% 34,7% 35,1% 13,4% 10,1% 49,5% 50,5% 0,6% 1,7%
9 Centrum N 1371 20,6% 17,4% 16,3% 45,7% 5,9% 45,4% 54,6% 0,3% 1,4%
10 Centrum V 1332 28,0% 25,5% 22,7% 23,7% 8,9% 49,4% 50,6% 0,3% 2,8%
11 Centrum S 1728 30,5% 21,2% 20,7% 27,6% 11,1% 47,9% 52,1% 0,3% 2,3%
12 Tingvalla 1772 39,3% 27,8% 16,1% 16,8% 14,9% 51,1% 48,9% 0,3% 1,9%
13 Centrum Ö 1334 29,0% 20,8% 19,3% 31,0% 8,8% 47,3% 52,7% 0,4% 2,4%
14 Hjortmossen 992 28,1% 23,2% 20,8% 27,9% 8,0% 50,7% 49,3% 0,6% 1,7%
25 Skogshöjden 1600 19,6% 44,9% 22,9% 12,5% 9,9% 49,4% 50,6% 0,6% 2,2%
Valkrets 1 Trollhättan Norra 21824 23,2% 31,2% 21,5% 24,1% 9,5% 49,5% 50,5% 0,4% 2,0%

http://www.val.se