Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Valkrets 2 Trollhättan Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
16 Karlstorp 1843 30,4% 22,8% 17,4% 29,5% 11,7% 47,4% 52,6% 0,5% 1,4%
17 Kronogård N 1570 26,1% 33,5% 19,0% 21,4% 11,2% 46,9% 53,1% 0,3% 3,2%
18 Kronogård S 1428 23,3% 29,1% 23,4% 24,2% 10,7% 49,5% 50,5% 1,0% 3,6%
19 Skoftebyn N 1420 17,0% 35,5% 25,6% 21,8% 5,9% 52,0% 48,0% 0,6% 2,3%
20 Skoftebyn V 1650 13,5% 36,1% 22,6% 27,8% 7,6% 50,5% 49,5% 0,6% 1,6%
21 Sylte S 1431 17,9% 29,1% 23,6% 29,4% 7,6% 51,5% 48,5% 1,3% 1,5%
22 Sylte N 1093 22,8% 30,7% 18,6% 27,9% 10,6% 46,1% 53,9% 0,2% 2,5%
23 Lextorp N 1236 17,0% 29,9% 21,9% 31,1% 7,9% 49,8% 50,2% 1,0% 3,4%
24 Lextorp S 1598 21,5% 32,4% 28,8% 17,3% 11,0% 50,0% 50,0% 0,5% 3,3%
26 Norra Björke 397 13,9% 31,7% 28,0% 26,4% 9,1% 51,9% 48,1% 0,3% 0,3%
27 Åsaka 1191 12,5% 30,3% 30,9% 26,3% 7,2% 51,4% 48,6% 0,4% 0,8%
28 Halvorstorp 1617 14,9% 39,8% 26,0% 19,3% 9,2% 51,3% 48,7% 0,3% 1,9%
29 Velanda 1061 15,9% 34,4% 29,3% 20,4% 6,9% 52,5% 47,5% 0,9% 1,5%
30 Upphärad 902 16,2% 31,8% 30,4% 21,6% 8,9% 51,0% 49,0% 0,1% 0,6%
31 Sjuntorp N 1316 14,4% 37,2% 22,9% 25,5% 7,4% 51,7% 48,3% 0,5% 1,3%
32 Sjuntorp S 1008 16,7% 31,9% 26,5% 24,9% 8,6% 50,4% 49,6% 1,4% 0,8%
Valkrets 2 Trollhättan Södra 20761 19,0% 32,2% 24,2% 24,6% 8,9% 50,1% 49,9% 0,6% 2,0%

http://www.val.se