Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alingsås S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bälinge/Hjälmared 9 1355 14,3% 31,4% 25,0% 29,3% 7,4% 49,7% 50,3% 0,2% 1,0%
Centrum S/Tuvebo 6 1626 26,0% 24,9% 20,0% 29,2% 7,3% 47,0% 53,0% 0,7% 1,6%
Dammen/Prästeryd 5 1129 13,9% 32,9% 25,2% 28,0% 7,7% 49,2% 50,8% 0,4% 1,1%
Hemsjö S 20 1221 14,4% 33,0% 29,1% 23,5% 7,9% 51,5% 48,5% 0,6% 1,1%
Ingared 27 1030 12,5% 42,5% 22,2% 22,7% 6,7% 51,3% 48,7% 0,4% 1,1%
Kullingsberg/Hedvigsberg 28 1795 16,3% 40,8% 23,0% 19,9% 8,9% 49,3% 50,7% 0,4% 1,4%
Noltorp V 23 1350 17,2% 24,9% 21,9% 36,1% 5,9% 44,8% 55,2% 0,4% 1,6%
Stockslycke/Holmalund 8 1709 28,0% 30,8% 20,2% 20,9% 10,1% 49,6% 50,4% 0,4% 2,5%
Ängabo/Maryd 26 1257 17,2% 35,0% 27,6% 20,2% 8,7% 49,2% 50,8% 0,6% 1,2%
Ödenäs 21 547 12,8% 33,8% 28,2% 25,2% 6,4% 51,4% 48,6% 1,6% 2,6%
Östlyckan/Brogården 22 1332 22,4% 26,1% 20,2% 31,3% 7,7% 45,6% 54,4% 1,0% 1,6%
Alingsås S 14351 18,6% 32,1% 23,4% 25,9% 7,9% 48,7% 51,3% 0,6% 1,5%

http://www.val.se