Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aplared 748 15,1% 32,9% 26,3% 25,7% 7,8% 51,5% 48,5% 0,4% 1,2%
Borås 8 Hulta Västra 970 21,6% 29,1% 25,1% 24,2% 9,8% 46,5% 53,5% 0,9% 4,2%
Borås 9 Hulta-Brotorp 1174 13,4% 24,7% 24,7% 37,2% 8,1% 49,3% 50,7% 0,4% 1,0%
Borås 10 Hulta-Sörmarken 952 17,2% 29,1% 22,2% 31,5% 6,8% 47,5% 52,5% 0,2% 2,1%
Borås 11 Hässleholmen-Fjärding 1029 25,6% 33,0% 21,3% 20,1% 12,7% 47,7% 52,3% 0,7% 4,4%
Borås 12 Hässleholmen-Alnen 906 24,7% 31,6% 19,6% 24,1% 11,5% 46,4% 53,6% 1,3% 5,0%
Borås 13 Hässleholmen-Boda 1094 20,7% 33,5% 21,0% 24,8% 9,6% 50,4% 49,6% 0,7% 3,6%
Borås 15 Hässleholmen Norra 880 18,3% 29,1% 24,1% 28,5% 7,4% 48,2% 51,8% 0,9% 2,4%
Borås 31 Bergsäter 1027 30,7% 30,4% 20,5% 18,4% 9,4% 48,4% 51,6% 0,3% 2,6%
Borås 32 Trandared-Söderkulla 971 19,8% 30,1% 22,9% 27,3% 8,3% 49,2% 50,8% 0,5% 0,7%
Borås 33 Trandared 906 18,4% 32,7% 22,4% 26,5% 7,7% 46,6% 53,4% 0,4% 0,9%
Borås 34 Trandared-Strömsdal 978 20,2% 31,6% 22,8% 25,4% 8,0% 48,2% 51,8% 0,4% 1,6%
Borås 35 Trandared-Skolan 975 29,0% 27,2% 15,9% 27,9% 7,7% 48,7% 51,3%   0,9%
Borås 36 Trandared-Söderfors 722 30,6% 28,8% 18,7% 21,9% 10,8% 45,2% 54,8% 0,6% 1,2%
Brämhult Norra 1284 13,2% 36,6% 18,8% 31,4% 7,9% 51,3% 48,7% 0,2% 1,8%
Brämhult Södra 1289 14,9% 37,9% 24,8% 22,4% 8,8% 51,2% 48,8% 0,8% 2,0%
Brämhult-Svensgärde 1112 14,3% 35,3% 23,7% 26,7% 7,6% 48,9% 51,1% 0,5% 2,4%
Dalsjöfors 1 Västra 778 14,8% 39,3% 27,0% 18,9% 7,1% 52,3% 47,7% 0,5% 0,6%
Dalsjöfors 2 Östra 1288 16,4% 36,7% 22,7% 24,1% 8,6% 50,6% 49,4% 0,2% 0,6%
Dalsjöfors 9 Centrum 1076 14,4% 32,7% 21,5% 31,4% 6,9% 49,0% 51,0% 0,5% 1,0%
Dannike 638 16,8% 31,7% 25,4% 26,2% 7,8% 51,4% 48,6%   1,6%
Gånghester 1349 16,2% 35,1% 23,8% 25,0% 8,0% 50,1% 49,9% 1,0% 1,3%
Målsryd 870 14,9% 35,6% 28,0% 21,4% 8,5% 49,3% 50,7% 0,7% 1,6%
Rångedala 611 16,4% 36,7% 24,2% 22,7% 8,3% 51,1% 48,9%   0,7%
Äspered 696 14,8% 36,5% 25,0% 23,7% 7,3% 50,3% 49,7% 0,1% 1,0%
Borås 1 24323 18,7% 32,8% 22,8% 25,7% 8,5% 49,2% 50,8% 0,5% 1,9%

http://www.val.se