Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 Norrmalm-Kypered 782 22,0% 24,2% 18,7% 35,2% 7,8% 46,2% 53,8%   15,1%
Borås 2 Norrmalm-Västra 1304 32,7% 31,1% 19,4% 16,9% 10,0% 48,8% 51,2% 0,3% 1,5%
Borås 4 Norrmalm Nedre 764 30,1% 30,2% 23,8% 15,8% 9,8% 47,1% 52,9% 0,4% 1,6%
Borås 5 Norrmalm-Linnéparken 935 33,4% 31,2% 19,8% 15,6% 10,3% 46,3% 53,7% 0,4% 1,5%
Borås 6 Bergdalen 865 22,2% 32,7% 24,5% 20,6% 8,8% 46,2% 53,8% 0,3% 1,0%
Borås 7 Björkäng-Östermalm 1067 31,9% 26,3% 20,0% 21,8% 11,7% 45,2% 54,8% 0,3% 3,0%
Borås 14 Norrmalm-Liljeberget 619 29,9% 31,0% 17,3% 21,8% 8,9% 44,6% 55,4% 0,5% 1,0%
Borås 26 Högskoleområdet 936 36,8% 24,4% 17,4% 21,5% 12,9% 45,1% 54,9% 0,5% 1,7%
Borås 27 Engelbrektsområdet 1247 24,2% 25,8% 18,1% 31,8% 8,3% 44,6% 55,4% 0,2% 1,8%
Borås 28 Lugnet 839 24,3% 26,0% 24,9% 24,8% 8,8% 46,4% 53,6% 0,1% 1,8%
Borås 29 Övre Villastan 1141 27,0% 29,4% 21,6% 22,0% 10,3% 45,7% 54,3% 0,2% 2,9%
Borås 30 Nedre Villastan 1467 25,9% 20,8% 19,3% 34,0% 9,3% 44,6% 55,4% 0,4% 1,5%
Borås 37 Hedvigsborg-Kristineberg 1159 22,3% 30,5% 24,3% 22,9% 7,7% 48,1% 51,9% 0,5% 1,8%
Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered 841 21,0% 30,8% 28,2% 20,0% 9,3% 49,2% 50,8% 0,7% 1,0%
Borås 39 Dammsvedjan 732 23,4% 32,8% 19,0% 24,9% 7,5% 48,9% 51,1% 1,2% 1,5%
Borås 40 Kristineberg 359 10,0% 26,7% 31,5% 31,8% 5,8% 49,0% 51,0% 0,3% 1,9%
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 1165 27,0% 31,3% 18,6% 23,1% 9,5% 46,2% 53,8% 1,8% 2,5%
Borås 51 Centrum 1259 31,5% 27,3% 18,9% 22,2% 11,4% 46,4% 53,6% 0,9% 8,7%
Borås 52 Druvefors 1465 31,1% 29,9% 18,3% 20,7% 9,4% 47,1% 52,9% 0,5% 1,6%
Borås 53 Göta 1169 35,8% 30,5% 15,9% 17,7% 13,0% 46,4% 53,6% 0,3% 2,0%
Borås 55 Regementet-Funningen 1425 25,3% 30,4% 21,1% 23,2% 8,5% 49,5% 50,5% 0,4% 1,8%
Kinnarumma 1132 13,3% 32,4% 23,9% 30,5% 6,8% 50,8% 49,2% 0,6% 0,8%
Rydboholm 1220 15,4% 39,8% 24,0% 20,8% 8,0% 50,2% 49,8% 0,7% 0,7%
Seglora 481 10,6% 28,3% 32,6% 28,5% 4,2% 53,4% 46,6% 0,2% 2,1%
Svaneholm 750 15,9% 34,3% 23,3% 26,5% 7,9% 51,3% 48,7% 2,1% 3,1%
Viskafors 1161 13,8% 33,9% 24,3% 28,1% 8,3% 50,3% 49,7% 0,7% 1,0%
Borås 2 26284 25,3% 29,7% 21,2% 23,8% 9,2% 47,4% 52,6% 0,6% 2,4%

http://www.val.se