Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borgstena 555 18,0% 30,3% 22,0% 29,7% 7,9% 51,4% 48,6%   1,6%
Borås 56 Parkstaden 608 24,7% 30,8% 25,8% 18,8% 7,7% 45,6% 54,4% 0,3% 2,8%
Borås 57 Hestraklint 1110 18,8% 27,7% 21,4% 32,1% 8,6% 47,5% 52,5% 0,3% 1,6%
Borås 58 Nedre Byttorp 619 28,1% 28,1% 22,0% 21,8% 12,4% 47,2% 52,8% 0,3% 1,1%
Borås 59 Övre Byttorp 797 19,9% 22,7% 18,4% 38,9% 4,6% 48,2% 51,8% 0,3% 0,9%
Borås 60 Tullen Norra 812 22,9% 30,4% 17,2% 29,4% 6,9% 49,4% 50,6% 0,4% 0,9%
Borås 61 Tullen-Viared 1096 25,1% 28,1% 20,7% 26,1% 9,3% 47,1% 52,9% 0,5% 1,5%
Borås 76 Sjöbo-Nord 1387 20,3% 32,9% 23,1% 23,7% 9,2% 50,8% 49,2% 0,6% 1,8%
Borås 77 Sjöbo-Ekäng 735 30,6% 24,6% 23,0% 21,8% 11,7% 48,7% 51,3% 1,9% 1,4%
Borås 78 Sjöbo-Barnhem 610 20,3% 23,0% 25,1% 31,6% 6,9% 47,5% 52,5% 0,7% 2,0%
Borås 79 Sjöbo-Nolhaga 798 26,9% 26,8% 20,4% 25,8% 9,1% 46,9% 53,1% 0,6% 2,1%
Borås 80 Sjöbo-Småstugeområde 727 22,3% 27,5% 23,0% 27,2% 9,1% 49,4% 50,6% 0,8% 1,0%
Borås 81 Sjöbo Torg 893 25,6% 23,5% 17,6% 33,3% 9,6% 44,8% 55,2% 0,3% 2,5%
Borås 82 Sjöboklintområdet 675 25,0% 22,5% 17,9% 34,5% 6,8% 48,7% 51,3% 0,7% 2,1%
Borås 83 Alideberg-Ryda 1551 30,1% 28,8% 19,3% 21,7% 11,5% 48,0% 52,0% 0,5% 2,3%
Borås 85 Norrby Spinnaren 1365 23,6% 31,3% 23,8% 21,3% 11,1% 48,1% 51,9% 1,2% 4,9%
Borås 86 Norrby Billdalsgatan 649 25,6% 34,1% 20,3% 20,0% 13,1% 45,5% 54,5% 0,8% 5,9%
Borås 88 Hestra-Ekås 1632 14,6% 40,7% 24,3% 20,3% 8,0% 50,1% 49,9% 0,8% 1,8%
Bredared 883 16,0% 32,5% 28,9% 22,7% 7,7% 51,9% 48,1% 0,7% 0,6%
Fristad Centrum 959 14,3% 32,7% 21,2% 31,8% 6,3% 49,1% 50,9% 0,2% 2,0%
Fristad Tärby 1113 12,0% 28,8% 23,4% 35,8% 5,2% 45,8% 54,2% 0,7% 0,8%
Fristad Västra 1308 13,5% 38,6% 22,2% 25,6% 7,7% 50,1% 49,9% 0,5% 1,1%
Gingri 879 13,9% 38,2% 26,7% 21,2% 6,6% 50,7% 49,3% 0,3% 1,6%
Sandared 1 Öster 997 13,8% 32,8% 24,9% 28,5% 8,0% 49,7% 50,3% 0,4% 1,6%
Sandared 2 Väster 1503 12,8% 37,8% 22,6% 26,8% 6,7% 48,5% 51,5% 0,2% 1,2%
Sandhult-Norra 1314 15,9% 35,6% 25,6% 22,8% 8,5% 51,4% 48,6% 0,5% 1,4%
Sjömarken 1 Södra 1467 14,8% 45,9% 22,5% 16,8% 8,7% 49,8% 50,2% 0,7% 2,8%
Sjömarken 2 Norra 1133 15,2% 45,4% 20,2% 19,2% 9,3% 51,4% 48,6% 0,6% 1,5%
Sparsör Frufällan 1161 15,7% 36,3% 31,3% 16,8% 7,9% 52,0% 48,0% 1,0% 1,3%
Tämta-Vänga 493 12,4% 31,4% 30,8% 25,4% 7,1% 52,9% 47,1%   0,4%
Borås 3 29829 19,2% 32,8% 22,8% 25,2% 8,5% 49,0% 51,0% 0,6% 1,8%

http://www.val.se