Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lidköpings Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksdal 1382 30,8% 24,0% 19,1% 26,1% 9,3% 51,0% 49,0% 0,1% 0,9%
Gamla stadens centrum 1560 28,8% 24,3% 19,9% 27,1% 9,2% 49,7% 50,3%   3,4%
Hovby-Majåker 1583 12,2% 34,6% 27,1% 26,2% 7,8% 49,6% 50,4% 0,3% 1,1%
Järpås 1085 15,8% 29,5% 26,0% 28,8% 7,7% 51,7% 48,3% 0,6% 1,3%
Lidåker-Ljunghed 1349 17,0% 25,9% 21,0% 36,1% 6,8% 49,4% 50,6% 0,1% 0,7%
Margretelund N 1448 24,7% 24,0% 20,6% 30,7% 9,0% 48,6% 51,4% 0,2% 1,7%
Margretelund S 1443 18,8% 28,1% 29,7% 23,4% 9,0% 47,3% 52,7% 0,1% 1,8%
Råda 1403 13,5% 36,2% 21,5% 28,7% 7,1% 49,3% 50,7% 0,4% 1,4%
Saleby-Norra Härene 1560 14,9% 32,9% 27,8% 24,4% 7,6% 53,5% 46,5% 0,3% 1,2%
Vinninga-Filsbäck 1658 16,3% 33,0% 27,0% 23,6% 9,0% 50,2% 49,8% 0,1% 0,9%
Wennerberg 1274 21,7% 23,3% 21,0% 34,1% 8,6% 45,5% 54,5%   1,5%
Lidköpings Östra 15745 19,5% 28,9% 23,8% 27,9% 8,3% 49,6% 50,4% 0,2% 1,5%

http://www.val.se