Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Falköpings Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Broddetorp 614 11,6% 35,8% 28,2% 24,4% 5,9% 51,6% 48,4% 1,1% 0,8%
Centrum 1769 17,8% 27,7% 22,8% 31,7% 7,3% 45,7% 54,3% 0,1% 2,2%
Floby 1128 13,4% 27,4% 21,9% 37,3% 6,6% 47,8% 52,2% 0,1% 1,1%
Gudhem 827 16,0% 31,2% 28,2% 24,7% 6,9% 50,7% 49,3%   0,8%
Kinnarp-Slutarp 1195 15,5% 28,5% 26,2% 29,8% 6,2% 49,2% 50,8% 0,1% 0,7%
Kyrkerör 1820 26,2% 23,7% 20,7% 29,4% 10,5% 45,7% 54,3% 0,2% 1,5%
Odensberg 840 15,0% 33,6% 26,7% 24,8% 6,5% 52,3% 47,7% 0,1% 0,8%
Ranten-Grönelund 1237 31,4% 24,0% 16,8% 27,8% 11,8% 45,0% 55,0% 0,2% 1,4%
Södra Bestorp-Nedre Mösseberg 1788 21,0% 31,6% 22,8% 24,6% 9,8% 47,5% 52,5% 0,2% 1,0%
Vilske 1062 14,2% 28,4% 28,9% 28,4% 7,1% 53,1% 46,9% 0,6% 0,8%
Falköpings Första 12280 19,3% 28,5% 23,6% 28,7% 8,2% 48,1% 51,9% 0,2% 1,2%

http://www.val.se