Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Falköpings Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsliden 1140 14,7% 26,1% 24,5% 34,6% 7,4% 48,2% 51,8% 0,5% 1,1%
Bestorp-Mösseberg 1389 16,3% 34,6% 21,8% 27,4% 7,8% 49,3% 50,7% 0,3% 1,1%
Dotorp-Tåstorp 1653 21,0% 27,6% 26,0% 25,5% 9,5% 49,4% 50,6% 0,1% 1,2%
Fredriksberg 1369 24,4% 27,3% 19,9% 28,3% 9,9% 48,8% 51,2% 0,4% 1,2%
Kättilstorp 509 16,3% 29,7% 29,7% 24,4% 6,7% 51,5% 48,5% 1,4% 1,8%
Stenstorp 1495 16,1% 31,4% 21,2% 31,3% 7,9% 50,2% 49,8% 0,1% 1,1%
Stenstorpsbygden 1096 15,0% 30,7% 28,0% 26,3% 6,7% 53,2% 46,8% 0,4% 0,7%
Vartofta 1345 15,8% 31,2% 25,1% 27,9% 6,4% 53,1% 46,9% 0,2% 0,4%
Vilhelmsberg-Åttagård 1228 18,4% 25,7% 26,9% 29,0% 8,6% 50,8% 49,2% 0,3% 2,3%
Åsarp 952 12,9% 30,4% 27,1% 29,6% 7,2% 51,7% 48,3% 0,2% 0,6%
Falköpings Andra 12176 17,4% 29,5% 24,5% 28,6% 8,0% 50,5% 49,5% 0,3% 1,1%

http://www.val.se