Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlstads Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue-Bergvik 1473 20,1% 32,7% 26,3% 20,9% 7,9% 51,3% 48,7% 0,3% 1,2%
Edsvalla 1047 16,9% 32,8% 27,5% 22,8% 7,6% 52,7% 47,3% 0,4% 2,3%
Gruvlyckan 1363 23,1% 32,7% 20,2% 23,9% 8,8% 47,3% 52,7% 0,4% 2,6%
Haga 1554 29,6% 24,5% 18,0% 27,9% 10,0% 45,4% 54,6% 0,3% 2,8%
Hagalund 1648 13,8% 30,8% 22,9% 32,4% 7,3% 47,5% 52,5% 0,5% 1,8%
Herrhagen 1 1582 32,9% 27,4% 16,4% 23,3% 8,9% 47,6% 52,4% 0,1% 3,0%
Herrhagen 2 1565 29,6% 24,4% 22,6% 23,4% 8,1% 49,0% 51,0% 0,4% 2,1%
Herrhagen 3 1632 39,5% 30,1% 16,7% 13,7% 10,2% 48,1% 51,9% 0,2% 2,1%
Hultsberg 1577 14,1% 32,5% 27,7% 25,6% 8,5% 50,5% 49,5% 0,3% 2,3%
Klara 1429 24,3% 27,2% 23,4% 25,1% 5,5% 47,9% 52,1% 0,5% 8,3%
Kvarnberget 1383 24,0% 28,9% 22,0% 25,2% 8,2% 44,5% 55,5% 0,4% 3,1%
Marieberg-Sommaro 1823 27,3% 29,7% 21,9% 21,1% 9,2% 45,8% 54,2% 0,2% 2,6%
Orrholmen 1411 18,9% 25,9% 20,9% 34,2% 6,7% 46,5% 53,5% 0,4% 2,3%
Romstad-Strand 1532 22,4% 35,4% 26,2% 16,0% 8,9% 48,5% 51,5% 0,3% 2,4%
Råtorp norr 1022 14,0% 41,9% 21,3% 22,8% 8,3% 50,8% 49,2% 0,3% 1,6%
Råtorp söder 1012 16,2% 44,6% 17,9% 21,3% 4,9% 47,5% 52,5% 0,1% 1,6%
Tingvalla 1374 31,2% 24,7% 20,3% 23,7% 9,1% 48,5% 51,5% 0,4% 2,8%
Tingvallastaden 1284 36,3% 23,4% 18,8% 21,4% 11,1% 48,3% 51,7% 0,4% 2,4%
Torrmestad-Lamberget 1216 30,3% 32,9% 20,9% 15,9% 9,1% 51,6% 48,4% 0,3% 2,5%
Viken 1993 19,1% 22,5% 21,1% 37,3% 5,4% 45,8% 54,2% 0,5% 1,6%
Vålberg 1503 15,2% 29,5% 24,4% 30,9% 7,2% 49,4% 50,6% 0,5% 1,2%
Vålberg-Nor 1485 17,3% 26,5% 27,9% 28,2% 7,4% 52,3% 47,7% 0,6% 1,4%
Våxnäs norr 1330 25,7% 33,4% 20,2% 20,8% 10,9% 47,1% 52,9% 0,8% 1,8%
Våxnäs söder 1249 16,2% 25,0% 21,5% 37,4% 5,5% 44,8% 55,2%   1,5%
Karlstads Västra 34487 23,5% 29,5% 22,0% 25,0% 8,1% 48,2% 51,8% 0,4% 2,4%

http://www.val.se