Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlstads Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alster norr 1462 13,2% 36,5% 27,0% 23,3% 6,7% 52,0% 48,0% 0,5% 1,8%
Alster söder 785 11,2% 41,9% 25,7% 21,1% 6,1% 51,3% 48,7% 0,4% 1,8%
Färjestad 1544 23,5% 32,4% 24,4% 19,7% 9,7% 50,3% 49,7% 0,2% 2,1%
Färjestad-Rud 1031 11,5% 22,9% 22,1% 43,5% 5,2% 44,0% 56,0% 0,1% 1,1%
Grava 1201 14,2% 36,1% 26,6% 23,2% 7,0% 52,7% 47,3% 0,2% 1,8%
Kronoparken centrum 1166 63,0% 20,0% 7,9% 9,2% 26,5% 49,7% 50,3% 0,3% 2,7%
Kronoparken söder 1337 46,1% 26,9% 15,3% 11,7% 16,6% 48,6% 51,4% 0,1% 3,1%
Kronoparken väst 1385 48,5% 25,3% 16,7% 9,5% 27,5% 52,1% 47,9% 0,4% 2,7%
Kronoparken öst 1178 45,2% 24,1% 16,9% 13,8% 22,3% 49,7% 50,3% 0,5% 2,3%
Kroppkärr 1406 13,4% 35,2% 24,2% 27,2% 8,1% 50,9% 49,1% 0,3% 1,9%
Lorensberg 1231 13,8% 36,6% 23,6% 26,1% 9,0% 48,2% 51,8% 0,3% 2,1%
Molkom 1401 15,3% 26,8% 23,1% 34,8% 7,3% 47,3% 52,7% 0,5% 1,1%
Norrstrand norr 1450 28,6% 26,5% 18,5% 26,4% 7,2% 46,1% 53,9% 0,1% 3,0%
Norrstrand söder 1633 33,7% 28,5% 19,4% 18,4% 12,9% 47,6% 52,4% 0,1% 2,5%
Norrstrand-Sjöstad 1646 16,0% 19,8% 20,7% 43,5% 4,2% 39,5% 60,5% 0,2% 4,9%
Nyed 1618 15,1% 28,1% 31,3% 25,5% 6,8% 52,9% 47,1% 0,4% 1,9%
Rud norr 1587 29,9% 35,3% 17,8% 17,0% 10,1% 46,6% 53,4% 0,4% 1,3%
Rud söder 1472 21,9% 21,3% 17,8% 39,1% 8,1% 44,2% 55,8%   2,6%
Skattkärr 1322 15,3% 38,7% 22,0% 24,1% 7,9% 49,0% 51,0% 0,2% 1,0%
Skåre 1006 16,8% 38,6% 17,5% 27,1% 8,3% 47,6% 52,4% 0,1% 2,9%
Soldattorpet-Älvåker 1658 15,2% 41,3% 25,3% 18,2% 8,5% 49,1% 50,9% 0,2% 2,2%
Stockfallet 943 11,7% 41,3% 23,9% 23,2% 6,6% 51,0% 49,0% 0,2% 1,5%
Stodene 1579 12,2% 41,9% 24,6% 21,3% 6,4% 51,2% 48,8% 0,1% 2,2%
Sundsta 1593 25,5% 27,1% 21,4% 26,0% 8,9% 47,3% 52,7% 0,6% 1,9%
Universitetet 1011 17,9% 28,3% 28,3% 25,5% 8,3% 50,0% 50,0% 0,4% 2,4%
Väse 1580 16,3% 27,4% 28,0% 28,2% 7,2% 50,4% 49,6% 0,3% 1,5%
Östra Fågelvik 928 16,5% 36,2% 24,9% 22,4% 7,0% 52,3% 47,7% 0,3% 1,5%
Karlstads Östra 36153 22,8% 31,0% 22,1% 24,1% 10,0% 48,8% 51,2% 0,3% 2,2%

http://www.val.se