Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örebro Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg västra 1502 12,5% 45,7% 20,8% 21,0% 8,5% 50,4% 49,6% 0,1% 0,7%
Adolfsberg östra 1048 11,5% 38,5% 21,4% 28,6% 7,5% 49,5% 50,5% 0,3% 1,1%
Almby mellersta 1234 20,1% 41,2% 23,5% 15,2% 7,3% 48,5% 51,5% 0,8% 1,1%
Almby norra 1085 32,7% 40,3% 16,3% 10,7% 15,1% 47,6% 52,4% 0,2% 1,0%
Almby västra 1718 60,1% 17,1% 8,6% 14,2% 22,9% 48,4% 51,6% 0,5% 1,3%
Almby östra 1287 11,3% 55,9% 20,5% 12,2% 5,0% 51,5% 48,5% 0,4% 0,8%
Asker 730 15,9% 33,3% 27,9% 22,9% 7,1% 51,0% 49,0% 0,1% 0,3%
Birgitta 1085 31,5% 30,0% 26,1% 12,4% 10,1% 46,8% 53,2% 0,5% 1,5%
Brickebacken norra 1104 36,9% 30,7% 15,2% 17,2% 14,9% 45,1% 54,9% 0,6% 2,3%
Brickebacken södra 1283 34,5% 36,6% 17,8% 11,1% 13,0% 49,0% 51,0% 0,4% 2,6%
Brickeberg 1482 43,1% 23,8% 16,9% 16,2% 21,5% 49,6% 50,4% 0,3% 1,6%
Brunnsgärdet 1496 12,6% 36,8% 18,0% 32,6% 8,4% 46,3% 53,7% 0,1% 1,3%
Centrum-Stortorget 1958 27,9% 27,6% 20,7% 23,7% 6,5% 47,9% 52,1% 0,2% 1,4%
Eklunda 1679 26,3% 27,8% 22,5% 23,5% 7,4% 49,1% 50,9% 0,4% 1,0%
Gällersta 1248 15,7% 43,8% 22,3% 18,3% 7,9% 51,5% 48,5%   0,7%
Järntorget 1863 29,0% 25,2% 19,6% 26,1% 7,7% 46,8% 53,2% 0,4% 2,0%
Karolinska 1343 27,6% 22,7% 21,5% 28,2% 9,8% 47,4% 52,6% 0,4% 1,1%
Kilsmo-Brevens Bruk 503 13,9% 24,5% 26,8% 34,8% 8,3% 51,3% 48,7% 1,0% 2,0%
Ladugårdsängen 1967 25,6% 35,6% 17,0% 21,7% 7,9% 46,7% 53,3% 0,2% 1,0%
Lännäs-Vinön 810 11,0% 23,8% 33,7% 31,5% 4,9% 54,8% 45,2% 0,9% 0,2%
Mosjö 798 17,5% 46,4% 22,1% 14,0% 9,4% 52,0% 48,0% 0,3% 0,3%
Mosjö-Täby 1478 13,6% 44,7% 20,0% 21,7% 7,3% 52,0% 48,0% 0,2% 0,7%
Nasta 1845 13,3% 33,9% 23,3% 29,4% 7,5% 48,4% 51,6% 0,2% 1,2%
Norrbyås 492 19,5% 39,8% 24,0% 16,7% 8,1% 51,2% 48,8% 1,8% 1,2%
Näbbtorget 1421 19,8% 25,1% 19,9% 35,2% 7,1% 46,7% 53,3% 0,2% 1,5%
Odensbacken 1462 17,2% 28,5% 22,4% 31,9% 8,3% 49,2% 50,8% 0,1% 0,7%
Oskarsparken 2027 26,7% 23,1% 21,0% 29,2% 7,3% 44,6% 55,4% 0,4% 1,9%
Rudbeck 1572 21,3% 24,2% 21,1% 33,5% 7,3% 47,6% 52,4% 0,5% 1,1%
Skebäck 1550 16,2% 20,7% 22,3% 40,8% 5,7% 44,8% 55,2% 1,0% 1,4%
Sofia 2042 19,9% 25,9% 17,4% 36,9% 6,8% 45,6% 54,4% 0,3% 1,8%
Stora Mellösa 1588 14,7% 26,6% 26,8% 31,9% 7,1% 51,5% 48,5% 0,1% 0,8%
Södermalm 1375 23,5% 26,2% 23,6% 26,8% 8,5% 46,0% 54,0% 0,1% 1,0%
Sörby norra 1793 21,8% 32,2% 25,0% 21,0% 9,0% 48,9% 51,1% 0,2% 2,5%
Sörby södra 1610 26,5% 34,8% 24,5% 14,2% 11,1% 47,6% 52,4% 0,7% 1,0%
Sörbyängen 1598 20,2% 34,2% 25,0% 20,7% 8,6% 46,9% 53,1% 0,2% 0,9%
Tybble 1450 36,4% 30,6% 15,2% 17,7% 12,2% 45,0% 55,0% 0,4% 1,4%
Vintrosa 1570 15,7% 35,7% 26,1% 22,5% 8,9% 50,3% 49,7% 0,1% 1,5%
Örnsro 1488 26,7% 25,2% 24,2% 23,9% 10,3% 48,2% 51,8% 0,3% 7,2%
Örebro Södra 53584 23,5% 31,4% 21,2% 23,9% 9,3% 48,2% 51,8% 0,3% 1,4%

http://www.val.se