Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerås Västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
50 Annedal-Stallhagen 1366 15,7% 27,5% 27,3% 29,4% 8,2% 47,7% 52,3% 0,3% 2,7%
51 Hammarby-Stadshage 1258 16,4% 29,0% 24,1% 30,5% 6,0% 48,6% 51,4% 0,6% 8,5%
52 Vetterslund 1512 14,1% 24,0% 24,7% 37,2% 7,1% 47,4% 52,6% 0,8% 2,1%
53 Pettersberg V 1200 28,2% 35,2% 18,0% 18,7% 10,3% 49,0% 51,0% 0,8% 2,7%
54 Pettersberg Ö 1433 19,1% 24,2% 20,5% 36,1% 7,2% 45,2% 54,8% 0,7% 2,2%
55 Oxbacken C-Västermalm 1442 17,3% 21,7% 17,6% 43,3% 5,9% 42,9% 57,1% 0,8% 1,9%
56 Jakobsberg 1476 19,8% 30,0% 23,1% 27,1% 10,4% 46,1% 53,9% 0,5% 2,4%
57 Stohagen-Spantgatan 1220 29,8% 32,8% 21,6% 15,8% 11,0% 52,0% 48,0% 1,1% 2,5%
58 Hammarby V 1312 23,1% 31,4% 22,3% 23,2% 11,0% 47,4% 52,6% 0,2% 3,6%
59 Råby V 1331 22,8% 33,2% 21,1% 22,8% 8,6% 51,2% 48,8% 0,7% 2,6%
60 Råby N 1508 22,1% 28,3% 21,4% 28,2% 7,7% 48,1% 51,9% 0,9% 1,4%
61 Råby Ö-Vetterstorp 1449 19,0% 29,0% 25,4% 26,6% 6,3% 47,1% 52,9% 1,0% 1,4%
62 Hammarby Ö 1325 22,7% 33,6% 23,8% 19,8% 8,6% 48,6% 51,4% 0,8% 2,1%
63 Bäckby S 1665 13,7% 27,5% 23,2% 35,6% 8,0% 49,4% 50,6% 0,5% 1,7%
64 Bäckby V 1608 14,6% 28,7% 23,2% 33,5% 8,4% 48,3% 51,7% 0,9% 1,6%
65 Bäckby N 1357 21,5% 34,1% 23,5% 20,9% 8,0% 50,8% 49,2% 1,0% 3,4%
66 Bäckby Ö 1361 21,8% 30,1% 24,2% 23,8% 7,7% 46,8% 53,2% 0,8% 1,8%
67 Skälby V 1024 16,7% 42,8% 19,0% 21,5% 8,2% 49,7% 50,3% 0,5% 0,6%
68 Skälby Ö 1208 16,6% 33,6% 20,8% 29,0% 11,3% 49,2% 50,8% 0,5% 1,7%
69 Vallby S 1114 27,9% 37,0% 19,3% 15,8% 11,8% 49,5% 50,5% 0,5% 2,7%
70 Eriksborg-Hagaberg 1322 13,3% 42,6% 23,6% 20,5% 7,4% 48,8% 51,2% 0,8% 1,1%
71 Brottberga-Vallby N 1387 17,6% 36,8% 23,1% 22,5% 10,7% 50,8% 49,2% 0,9% 1,5%
72 Vallby C-Bjärby-Skerike 1148 23,8% 31,3% 21,9% 23,1% 10,8% 50,0% 50,0% 0,6% 1,7%
73 Skallberget 1204 27,7% 37,6% 19,2% 15,4% 8,1% 48,3% 51,7% 0,4% 2,0%
74 Tunby-Vega 1503 22,4% 35,7% 23,8% 18,2% 10,8% 52,1% 47,9% 0,3% 4,9%
75 Nordanby 1272 27,2% 33,4% 17,3% 22,1% 7,8% 49,9% 50,1% 0,5% 1,7%
76 Rönnby S 1470 10,4% 36,1% 21,0% 32,4% 6,7% 50,1% 49,9% 0,5% 1,9%
77 Rönnby N 1409 9,7% 26,6% 20,7% 42,9% 5,7% 48,5% 51,5% 0,4% 1,7%
78 Önsta 1278 18,2% 38,1% 30,8% 12,8% 8,3% 50,8% 49,2% 0,2% 2,9%
79 Gryta NV 1453 13,8% 35,9% 28,3% 22,0% 8,7% 49,3% 50,7% 0,6% 1,8%
80 Gryta NÖ 1459 13,3% 36,2% 26,7% 23,9% 6,5% 49,5% 50,5% 1,0% 1,1%
81 Gryta SÖ 1435 14,6% 38,5% 23,1% 23,8% 8,4% 48,6% 51,4% 0,3% 1,5%
82 Gryta SV 1433 18,4% 37,9% 21,3% 22,4% 9,3% 47,4% 52,6% 0,5% 2,1%
83 Enhagen-Ekbacken-Lundby 1133 9,2% 51,2% 22,0% 17,7% 5,7% 50,0% 50,0% 0,7% 1,1%
84 Västerås-Barkarö 1573 9,3% 48,0% 21,4% 21,3% 4,9% 51,4% 48,6% 1,0% 2,2%
85 Rytterne 1443 11,9% 31,5% 30,8% 25,8% 6,9% 51,2% 48,8% 0,8% 1,2%
86 Dingtuna-Lillhärad 1835 17,5% 40,0% 22,9% 19,6% 8,0% 51,9% 48,1% 0,3% 0,8%
87 Skultuna 1232 18,1% 33,3% 22,2% 26,5% 8,8% 49,1% 50,9% 0,6% 1,2%
88 Skultuna tätort Ö 1369 17,5% 30,9% 22,9% 28,7% 7,2% 50,4% 49,6% 0,2% 1,2%
89 Haraker-Romfartuna 1452 16,0% 32,0% 30,6% 21,5% 6,7% 54,0% 46,0% 0,6% 1,7%
Västerås Västra valkrets 54979 18,1% 33,5% 23,1% 25,3% 8,2% 49,2% 50,8% 0,6% 2,1%

http://www.val.se