Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Falu Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjursås V 1282 17,8% 30,1% 22,7% 29,4% 8,7% 51,5% 48,5% 0,2% 0,5%
Bjursås Ö och Sågmyra 1516 12,2% 27,6% 27,6% 32,7% 4,9% 51,3% 48,7% 0,1% 1,6%
Boda och Toftbyn 1145 14,8% 29,3% 27,5% 28,4% 7,2% 51,7% 48,3% 0,3% 1,0%
Bojsenburg 1310 39,6% 34,4% 16,1% 9,9% 12,8% 45,6% 54,4% 0,6% 1,6%
Borgärdet och Lumsheden 1572 13,8% 26,3% 22,8% 37,1% 6,2% 50,4% 49,6% 0,4% 1,1%
Britsarvet 1291 17,2% 25,9% 21,8% 35,0% 6,5% 44,5% 55,5% 0,5% 1,9%
Danholn och Karlsbyheden 1057 13,9% 32,1% 24,3% 29,7% 6,3% 50,6% 49,4% 0,3% 0,9%
Enviken 1317 15,0% 26,3% 26,0% 32,6% 7,6% 50,4% 49,6% 0,3% 1,3%
Grycksbo 1545 17,8% 30,0% 24,1% 28,1% 9,1% 49,8% 50,2% 0,5% 1,0%
Herrhagen 1305 28,5% 24,4% 16,7% 30,3% 9,4% 47,8% 52,2% 0,5% 1,2%
Karlberg 1796 23,0% 26,8% 26,9% 23,2% 12,3% 49,7% 50,3% 0,4% 1,6%
Kyrkbacken 1229 18,7% 27,9% 22,9% 30,5% 6,9% 45,7% 54,3% 0,3% 1,5%
Linghed 686 16,9% 29,3% 26,8% 27,0% 6,9% 55,0% 45,0% 0,6% 0,9%
Lugnet 1153 16,3% 29,1% 28,6% 26,0% 9,4% 47,4% 52,6% 1,0% 2,5%
Slätta 883 15,4% 40,3% 25,3% 19,0% 8,4% 48,7% 51,3% 0,2% 0,8%
Sundbornsbyn 1135 13,5% 29,5% 27,8% 29,2% 6,3% 49,9% 50,1% 0,4% 0,7%
Ångbryggeriet 966 26,9% 28,0% 19,7% 25,5% 7,1% 45,2% 54,8% 0,4% 0,7%
Östanfors 995 24,5% 24,7% 30,3% 20,5% 9,8% 48,5% 51,5% 0,2% 2,1%
Falu Norra 22183 19,3% 28,7% 24,2% 27,8% 8,2% 49,1% 50,9% 0,4% 1,3%

http://www.val.se