Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Falu Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aspeboda 1020 13,0% 37,9% 26,0% 23,0% 4,7% 53,5% 46,5% 0,4% 0,7%
Elsborg 1141 27,8% 25,9% 20,9% 25,3% 8,7% 46,7% 53,3% 0,1% 1,7%
Gruvan 1751 15,9% 30,9% 29,6% 23,5% 7,3% 49,1% 50,9% 0,5% 3,2%
Gruvriset 1742 19,3% 44,1% 19,9% 16,6% 7,4% 48,5% 51,5% 0,3% 1,2%
Hosjö Näs 1370 15,8% 36,4% 25,4% 22,5% 10,1% 50,1% 49,9% 0,7% 1,2%
Hosjö Sandviken 1139 16,3% 34,1% 28,4% 21,2% 8,3% 50,5% 49,5% 0,5% 1,7%
Hyttgården 1213 24,2% 24,8% 19,0% 32,0% 6,1% 48,2% 51,8% 0,4% 1,1%
Hälsingberg 1441 16,5% 32,0% 23,2% 28,2% 9,2% 48,7% 51,3% 0,4% 0,9%
Hälsinggården 1601 16,4% 31,5% 24,6% 27,5% 8,3% 49,9% 50,1% 0,2% 1,2%
Kristine 995 22,7% 27,4% 20,7% 29,1% 5,1% 45,9% 54,1% 0,3% 5,7%
Kvarnberget och Ö Främby 1602 24,1% 27,7% 26,7% 21,5% 7,2% 47,4% 52,6% 0,3% 1,4%
Källviken och V Främby 1205 19,4% 37,3% 23,3% 19,9% 10,3% 49,6% 50,4% 0,5% 1,6%
Kämparvet 1137 26,6% 20,5% 17,8% 35,1% 7,6% 46,1% 53,9% 0,1% 1,8%
Nedre Norslund 1164 23,7% 22,9% 22,6% 30,8% 11,5% 45,6% 54,4% 0,3% 2,1%
Stenslund 1288 15,3% 34,6% 25,9% 24,2% 8,8% 51,8% 48,2% 0,7% 2,3%
Vika 1326 15,1% 32,7% 28,1% 24,1% 6,6% 50,5% 49,5% 0,8% 1,7%
Övre Norslund 1183 18,3% 28,2% 27,1% 26,3% 7,4% 49,5% 50,5% 0,4% 1,7%
Falu Södra 22318 19,3% 31,5% 24,2% 25,0% 7,9% 48,9% 51,1% 0,4% 1,8%

http://www.val.se