Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borlänge Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergslagsbyn 1384 15,5% 35,2% 24,3% 24,9% 7,9% 50,7% 49,3% 0,4% 1,0%
Bullermyren 1334 29,7% 25,9% 18,5% 25,9% 9,4% 50,0% 50,0% 0,3% 1,0%
Hagalund N 1385 35,9% 25,9% 20,4% 17,8% 12,8% 50,5% 49,5% 0,4% 1,7%
Hagalund V 1733 32,3% 23,7% 17,1% 26,8% 9,9% 48,6% 51,4% 0,1% 1,2%
Hagalund Ö - Ringen 1496 22,6% 19,3% 17,4% 40,7% 5,9% 46,5% 53,5% 0,2% 1,1%
Jakobsgårdarna 1689 29,5% 30,7% 19,4% 20,3% 12,1% 48,0% 52,0% 0,2% 1,8%
Kvarnsveden V 2271 13,8% 31,5% 24,6% 30,1% 6,7% 49,1% 50,9% 0,4% 1,1%
Kvarnsveden Ö 1432 13,5% 29,7% 24,0% 32,8% 7,0% 50,6% 49,4% 0,4% 0,7%
Mats Knuts - Nygårdarna 1206 18,2% 34,2% 29,0% 18,6% 8,4% 49,5% 50,5% 0,2% 1,3%
Norr Amsberg 1031 14,5% 30,9% 28,8% 25,7% 6,3% 52,7% 47,3% 0,5% 0,6%
Skräddarbacken 1329 17,8% 36,3% 28,9% 17,0% 7,5% 49,1% 50,9% 0,4% 1,1%
Tjärna Ängar - Paradiset 1451 19,6% 26,1% 23,4% 31,0% 8,8% 49,8% 50,2% 0,1% 1,9%
Tjärna Ängar - Övre Tjärna 1112 16,1% 30,6% 26,2% 27,2% 8,9% 49,7% 50,3% 0,2% 1,1%
Borlänge Första 18853 21,6% 29,1% 22,9% 26,4% 8,6% 49,5% 50,5% 0,3% 1,2%

http://www.val.se