Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borlänge Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum - Mjälga 1572 21,7% 31,9% 25,6% 20,9% 8,4% 52,0% 48,0% 0,4% 5,5%
Domnarvet V 1766 19,5% 38,7% 25,1% 16,6% 8,9% 50,7% 49,3% 0,7% 1,0%
Domnarvet Ö 1265 13,3% 33,8% 23,0% 30,0% 6,2% 49,6% 50,4% 0,6% 0,8%
Färjegårdarna - Årby - Hytting 1602 12,5% 32,6% 23,9% 31,0% 6,2% 49,8% 50,2% 0,2% 0,6%
Gylle - Åselby 1479 15,3% 31,8% 26,0% 26,8% 7,5% 49,8% 50,2% 0,1% 0,7%
Gylletäppan 1398 17,6% 29,2% 23,7% 29,5% 6,2% 49,1% 50,9% 0,2% 0,9%
Hushagen - Forssa 1541 24,7% 27,4% 20,2% 27,6% 9,1% 47,4% 52,6% 0,3% 0,8%
Kyrkbygden - Söder Tuna 2031 16,2% 28,1% 25,2% 30,5% 6,8% 49,2% 50,8% 0,1% 0,5%
Ornäs 1406 16,4% 33,7% 28,0% 21,9% 8,0% 51,6% 48,4% 0,1% 0,7%
Torsång 1156 11,7% 33,9% 29,0% 25,4% 5,7% 51,6% 48,4% 0,1% 1,3%
Väster Tuna - Idkerberget 1419 15,8% 30,7% 28,3% 25,2% 7,5% 53,6% 46,4%   1,3%
Östermalm 1847 29,8% 25,2% 21,3% 23,7% 11,2% 47,4% 52,6% 0,8% 1,6%
Borlänge Andra 18482 18,3% 31,2% 24,8% 25,7% 7,8% 50,1% 49,9% 0,3% 1,3%

http://www.val.se