Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ludvika stad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högberget 1129 26,0% 29,5% 24,4% 20,1% 9,7% 48,9% 51,1% 0,4% 1,2%
Karlberg 933 15,8% 20,7% 21,7% 41,9% 6,3% 44,1% 55,9% 0,1% 1,4%
Knutsbo 1393 11,8% 32,2% 28,8% 27,2% 6,5% 50,8% 49,2% 0,6% 1,9%
Lorentsberga 1431 12,1% 29,8% 25,7% 32,4% 7,1% 50,0% 50,0% 0,6% 0,9%
Ludvika gård 1335 15,7% 31,3% 19,0% 34,0% 5,7% 49,7% 50,3% 0,7% 0,7%
Ludvika Ulrika 1368 21,3% 24,7% 21,9% 32,2% 8,4% 49,7% 50,3% 0,5% 4,6%
Magneten 1065 30,5% 27,5% 20,8% 21,2% 8,8% 51,0% 49,0%   2,0%
Marnäs 1314 15,6% 22,9% 19,9% 41,6% 5,1% 45,3% 54,7% 0,5% 1,2%
Näset 1031 16,8% 22,9% 20,0% 40,3% 7,9% 43,9% 56,1% 0,4% 0,6%
Ludvika stad 10999 18,0% 27,2% 22,6% 32,2% 7,2% 48,4% 51,6% 0,5% 1,6%

http://www.val.se