Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grangärde-Säfsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björkås 708 12,7% 32,5% 26,4% 28,4% 5,2% 51,3% 48,7% 0,6% 1,7%
Blötberget-Gonäs 912 15,4% 26,0% 30,4% 28,3% 7,2% 53,7% 46,3% 1,0% 1,2%
Fredriksberg 715 16,6% 19,4% 28,8% 35,1% 7,6% 53,8% 46,2% 1,3% 0,7%
Kyrkbyn-Nyhammar 1420 14,4% 22,8% 29,5% 33,3% 5,5% 52,4% 47,6% 0,4% 1,2%
Rävvåla 712 13,8% 30,6% 27,5% 28,1% 5,9% 52,2% 47,8% 0,3% 1,1%
Stallbacken 912 17,3% 29,9% 28,5% 24,2% 6,8% 53,8% 46,2% 0,4% 1,5%
Sunnansjö 869 12,3% 21,5% 25,4% 40,7% 5,1% 49,9% 50,1% 0,5% 0,1%
Sörvik-Håksberg 1581 13,5% 33,9% 28,5% 24,1% 7,6% 52,1% 47,9% 0,4% 1,5%
Öraberget 1289 18,5% 23,4% 21,5% 36,6% 8,4% 50,9% 49,1% 0,5% 0,6%
Grangärde-Säfsnäs 9118 15,0% 26,8% 27,4% 30,8% 6,7% 52,2% 47,8% 0,6% 1,1%

http://www.val.se