Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gävle valkrets Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergby-Axmar 1451 14,2% 26,9% 25,1% 33,8% 7,9% 51,1% 48,9% 0,3% 0,4%
Björke-Trödje 1611 12,9% 34,6% 25,6% 26,9% 7,4% 53,4% 46,6%   0,4%
Brynäs V 1341 31,7% 31,4% 18,9% 18,0% 8,8% 48,2% 51,8% 0,6% 2,2%
Brynäs Ö 1747 31,0% 30,6% 20,0% 18,4% 11,3% 51,3% 48,7% 0,4% 2,0%
Hagaström N-Lexe 1624 12,3% 42,3% 23,8% 21,6% 6,9% 51,1% 48,9% 0,4% 1,5%
Hille 1694 13,4% 40,8% 20,2% 25,6% 7,6% 49,2% 50,8% 0,1% 0,9%
Nordost 1226 28,8% 31,8% 20,1% 19,3% 10,0% 49,7% 50,3% 0,2% 3,0%
Norr 1205 26,1% 27,6% 19,1% 27,2% 8,4% 47,6% 52,4% 0,5% 1,2%
Norrlandet-Utvalnäs 1317 9,9% 34,2% 30,4% 25,5% 5,5% 51,9% 48,1% 0,2% 0,7%
Norrsundet-Hamrångefjärden 1361 15,0% 24,2% 28,7% 32,2% 6,8% 54,3% 45,7% 0,5% 0,7%
Norrtull 1441 30,6% 24,9% 25,0% 19,5% 10,8% 48,1% 51,9% 0,2% 2,4%
Stigslund 1784 17,9% 28,2% 20,9% 33,0% 7,6% 46,4% 53,6% 0,3% 1,0%
Strömsbro 1683 13,1% 35,5% 24,0% 27,4% 7,5% 47,5% 52,5% 0,3% 0,8%
Sätra C 1312 13,9% 24,3% 19,6% 42,2% 5,4% 46,3% 53,7% 0,3% 2,1%
Sätra NO 1804 16,7% 26,3% 21,5% 35,5% 8,1% 46,0% 54,0% 0,3% 1,4%
Sätra NV 1535 14,7% 37,1% 23,0% 25,3% 8,3% 48,7% 51,3% 0,2% 0,8%
Sätra V 1400 18,4% 38,7% 20,7% 22,2% 9,4% 47,9% 52,1%   1,0%
Sätra Ö 1276 49,0% 24,0% 14,5% 12,5% 24,5% 48,4% 51,6% 0,3% 1,8%
Valbo C 1177 15,0% 34,4% 21,7% 29,0% 7,8% 50,2% 49,8% 0,3% 1,5%
Valbo N 1722 20,3% 29,5% 17,0% 33,2% 8,5% 46,3% 53,7% 0,2% 1,0%
Valbo Ö 1779 14,2% 37,7% 24,5% 23,7% 7,6% 50,5% 49,5% 0,2% 0,7%
Väster N 1690 24,3% 21,1% 21,7% 33,0% 8,0% 46,3% 53,7% 0,1% 1,5%
Väster S 1214 25,5% 22,7% 19,5% 32,3% 9,5% 45,0% 55,0% 0,2% 2,7%
Åbyggeby 1395 14,3% 44,4% 23,9% 17,4% 6,5% 53,5% 46,5% 0,1% 0,8%
Öster-Alderholmen 1629 21,9% 33,1% 24,5% 20,4% 8,5% 50,6% 49,4% 0,6% 1,8%
Gävle valkrets Norr 37418 19,9% 31,6% 22,2% 26,3% 8,6% 49,2% 50,8% 0,3% 1,3%

http://www.val.se