Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandvikens första valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barrsätra 1504 20,4% 32,5% 21,5% 25,5% 9,7% 50,8% 49,2% 0,2% 1,5%
Björksätra 1800 18,0% 29,7% 19,3% 33,1% 6,9% 47,1% 52,9% 0,6% 5,5%
Jernvallen Norra 1620 16,2% 29,3% 28,1% 26,4% 7,3% 49,3% 50,7% 0,2% 1,1%
Jernvallen Södra 1365 15,8% 31,4% 25,6% 27,3% 7,1% 50,7% 49,3% 0,1% 1,5%
Jäderfors-Norrsätra 1190 13,4% 27,6% 24,5% 34,5% 5,8% 50,3% 49,7%   2,5%
Murgården 2156 19,2% 20,0% 20,4% 40,4% 6,7% 46,7% 53,3% 0,5% 0,6%
Sandbacka 1881 18,8% 29,9% 25,3% 26,0% 8,6% 52,5% 47,5% 0,5% 1,3%
Sandviken Centrum 2285 23,7% 19,6% 18,5% 38,2% 7,6% 48,3% 51,7% 0,3% 1,6%
Sandviken Norra 1898 14,2% 34,9% 23,4% 27,4% 7,7% 50,5% 49,5% 0,1% 1,2%
Säljan 1650 12,7% 38,1% 26,1% 23,2% 7,2% 52,2% 47,8% 0,7% 1,3%
Vallhov 1715 17,8% 34,5% 27,1% 20,6% 9,4% 50,8% 49,2% 0,5% 0,8%
Sandvikens första valkrets 19064 17,6% 29,3% 23,3% 29,8% 7,7% 49,8% 50,2% 0,3% 1,7%

http://www.val.se