Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandvikens andra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gästrike-Hammarby-Storvik Södra 1668 15,1% 27,3% 23,5% 34,1% 7,1% 49,3% 50,7% 0,6% 1,0%
Järbo 2005 13,6% 30,8% 25,3% 30,4% 6,3% 53,0% 47,0% 0,2% 0,7%
Kungsgården-Åshammar 1979 14,6% 30,2% 26,1% 29,2% 6,2% 52,1% 47,9% 0,4% 1,1%
Storvik Norra 1332 14,8% 29,8% 25,8% 29,7% 6,3% 51,6% 48,4% 0,2% 1,2%
Årsunda 1815 13,4% 28,1% 28,2% 30,3% 6,0% 52,9% 47,1% 0,3% 0,9%
Österfärnebo 1081 13,3% 21,8% 29,0% 35,8% 6,8% 51,2% 48,8% 0,4% 1,7%
Sandvikens andra valkrets 9880 14,1% 28,5% 26,2% 31,2% 6,4% 51,8% 48,2% 0,3% 1,0%

http://www.val.se