Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hudiksvalls första valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enånger 1235 11,9% 27,0% 28,4% 32,6% 7,0% 51,4% 48,6%   1,5%
Fridhem-Åvik 1180 23,5% 27,6% 25,2% 23,7% 9,7% 46,4% 53,6% 0,3% 1,3%
Helenedal mfl 1799 17,7% 25,6% 23,3% 33,4% 6,7% 47,6% 52,4% 0,5% 2,0%
Idenor 1242 14,7% 37,1% 29,1% 19,0% 6,9% 53,5% 46,5% 0,5% 1,9%
Iggesund Norr 1562 15,4% 32,9% 26,4% 25,4% 6,6% 51,9% 48,1% 0,4% 0,8%
Iggesund Söder 1064 18,0% 23,7% 24,2% 34,1% 7,4% 48,6% 51,4% 0,4% 1,4%
Kristineberg mfl 1353 19,1% 24,8% 23,0% 33,2% 7,8% 46,9% 53,1% 0,4% 0,7%
Kyrkbacken mfl 1073 19,1% 22,4% 23,5% 35,0% 6,8% 45,4% 54,6% 0,1% 2,2%
Njutånger 975 14,7% 30,3% 27,0% 28,1% 7,4% 51,9% 48,1% 0,3% 1,4%
Västertull mfl 1499 11,7% 16,5% 19,2% 52,6% 3,7% 42,3% 57,7% 0,1% 1,0%
Östertull mfl 1464 19,1% 23,6% 22,7% 34,6% 7,7% 45,4% 54,6% 0,5% 0,8%
Hudiksvalls första valkrets 14446 16,7% 26,4% 24,5% 32,3% 7,0% 48,2% 51,8% 0,3% 1,4%

http://www.val.se