Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hudiksvalls andra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björkberg mfl 1495 18,6% 34,0% 23,9% 23,5% 8,4% 50,4% 49,6% 0,6% 1,6%
Bobygden-Kalvstigen 1500 17,2% 30,7% 30,6% 21,5% 6,9% 52,2% 47,8% 0,2% 1,0%
Ede mfl 1962 13,9% 25,8% 25,2% 35,2% 7,0% 48,3% 51,7% 0,3% 0,6%
Edsta-Sanna mfl 1928 16,4% 31,4% 27,1% 25,1% 8,6% 50,8% 49,2% 0,3% 1,2%
Friggesund-Hålsjö mfl 1587 13,4% 23,9% 29,4% 33,3% 6,1% 50,6% 49,4% 0,2% 0,6%
Håsta mfl 1561 19,3% 30,2% 23,0% 27,4% 7,9% 48,7% 51,3% 0,5% 2,0%
Näsviken mfl 1216 13,8% 32,9% 25,0% 28,3% 5,8% 51,4% 48,6% 0,4% 1,9%
Rogsta 1109 13,7% 28,9% 28,8% 28,7% 7,0% 54,1% 45,9% 0,4% 1,4%
Svågadalen 393 10,4% 17,6% 32,8% 39,2% 4,1% 52,4% 47,6% 0,3% 0,3%
Sörforsa mfl 1890 17,2% 31,4% 24,4% 26,9% 7,7% 49,7% 50,3% 0,2% 1,1%
Hudiksvalls andra valkrets 14641 15,9% 29,5% 26,4% 28,2% 7,3% 50,5% 49,5% 0,3% 1,2%

http://www.val.se