Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sundsvalls Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Bosvedjan 1999 14,2% 27,9% 24,4% 33,5% 5,8% 45,7% 54,3% 0,2% 0,9%
Skön-Byn 1746 11,9% 37,3% 26,9% 23,9% 7,3% 50,9% 49,1% 0,1% 1,2%
Skön-Fillan 1673 21,6% 33,8% 20,9% 23,6% 8,3% 47,9% 52,1% 0,6% 1,1%
Skön-Finsta 1349 23,1% 29,4% 21,5% 26,0% 8,2% 51,4% 48,6% 1,0% 0,7%
Skön-Haga N 1794 16,1% 28,0% 22,2% 33,8% 7,1% 47,1% 52,9% 0,1% 2,4%
Skön-Haga S 1656 21,3% 29,5% 22,3% 26,9% 6,6% 45,8% 54,2% 0,2% 1,0%
Skön-Heffners 1215 20,4% 28,8% 21,8% 29,0% 7,9% 45,3% 54,7% 0,7% 2,0%
Skön-Korsta 1258 22,2% 30,5% 23,4% 23,9% 8,0% 51,6% 48,4% 0,2% 1,4%
Skön-Kyrkbygden 1036 14,1% 35,2% 25,6% 25,1% 6,4% 51,6% 48,4% 0,2% 1,1%
Skön-Ortviken 1510 21,9% 28,4% 23,7% 26,0% 7,0% 51,0% 49,0% 0,5% 0,7%
Sundsvalls Första 15236 18,4% 30,8% 23,3% 27,5% 7,2% 48,6% 51,4% 0,4% 1,3%

http://www.val.se