Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sundsvalls Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alnö-Karlsvik 1420 12,5% 33,9% 30,9% 22,7% 6,1% 52,5% 47,5% 0,7% 0,9%
Alnö-Rökland 1783 12,5% 40,5% 28,1% 19,0% 6,4% 51,2% 48,8% 0,5% 0,8%
Alnö-Vi N 1736 15,8% 35,3% 18,4% 30,5% 6,5% 48,0% 52,0% 0,3% 0,9%
Alnö-Vi S 1393 12,8% 38,4% 21,5% 27,2% 7,0% 49,5% 50,5% 0,1% 1,0%
Njurunda N 1565 14,1% 26,9% 24,3% 34,8% 6,6% 48,4% 51,6% 0,3% 0,8%
Njurunda S 1843 12,8% 31,8% 27,8% 27,6% 5,3% 54,2% 45,8% 0,3% 1,5%
Njurunda-Essvik-Kvissleby 1667 13,0% 23,4% 22,5% 41,2% 5,8% 45,2% 54,8% 0,5% 0,7%
Njurunda-Kyrkmon 1696 15,7% 35,6% 23,1% 25,6% 6,9% 50,7% 49,3% 0,4% 1,1%
Njurunda-Nolby 1106 16,8% 34,1% 22,7% 26,4% 7,8% 52,0% 48,0% 0,4% 0,5%
Njurunda-Nyland 1670 12,3% 32,7% 28,8% 26,2% 7,1% 50,7% 49,3% 0,1% 1,1%
Njurunda-Svartvik 749 17,0% 40,7% 27,5% 14,8% 8,9% 52,7% 47,3% 0,7% 3,3%
Skönsmon V 1672 18,1% 30,8% 20,0% 31,0% 7,4% 47,5% 52,5% 0,7% 1,0%
Skönsmon Ö 1655 22,6% 30,3% 20,5% 26,6% 7,2% 51,2% 48,8% 0,4% 1,6%
Östermalm Ö 1488 25,7% 36,6% 20,9% 16,8% 10,3% 50,0% 50,0% 0,1% 1,4%
Sundsvalls Andra 21443 15,7% 33,3% 24,0% 27,0% 7,0% 50,2% 49,8% 0,4% 1,1%

http://www.val.se