Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sundsvalls Tredje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nacksta V 1525 23,2% 15,7% 18,6% 42,6% 7,6% 48,2% 51,8% 0,4% 1,0%
Nacksta Ö 1489 27,9% 32,1% 19,7% 20,3% 11,3% 47,0% 53,0% 0,3% 2,0%
Norrmalm V 1121 14,2% 25,9% 23,5% 36,5% 5,3% 47,2% 52,8% 0,4% 1,2%
Norrmalm Ö 1160 13,4% 17,5% 19,4% 49,7% 4,7% 44,5% 55,5% 0,3% 0,7%
Sallyhill 1021 21,2% 40,6% 19,4% 18,8% 8,3% 50,8% 49,2% 0,5% 5,3%
Sidsjö-Böle 1682 14,6% 43,9% 22,7% 18,7% 7,8% 49,5% 50,5% 0,3% 0,8%
Stenstaden 1907 32,0% 28,4% 20,7% 19,0% 11,2% 49,7% 50,3% 0,7% 2,8%
Södermalm mellersta 1911 22,7% 22,4% 20,8% 34,1% 6,6% 46,2% 53,8% 0,2% 1,1%
Södermalm V 1136 19,6% 36,9% 25,3% 18,2% 9,7% 50,4% 49,6% 0,6% 1,3%
Södermalm Ö 1793 27,4% 37,5% 19,7% 15,3% 10,7% 50,3% 49,7% 0,1% 1,3%
Västermalm N 1276 43,3% 22,1% 12,6% 22,0% 16,1% 46,6% 53,4% 0,2% 1,4%
Västermalm S 1116 38,5% 29,4% 18,5% 13,5% 14,2% 47,8% 52,2% 0,3% 1,5%
Sundsvalls Tredje 17137 25,0% 29,4% 20,1% 25,5% 9,5% 48,2% 51,8% 0,4% 1,7%

http://www.val.se