Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sundsvalls Fjärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Attmar 1386 14,3% 32,5% 28,6% 24,7% 7,7% 54,1% 45,9% 0,1% 0,6%
Granloholm mellersta 1526 17,0% 30,5% 25,2% 27,3% 8,0% 45,5% 54,5% 0,3% 0,9%
Granloholm V 1215 16,9% 41,2% 24,9% 17,0% 6,7% 47,5% 52,5% 0,3% 1,8%
Granloholm Ö 1178 17,7% 30,9% 28,9% 22,5% 7,9% 46,0% 54,0% 0,4% 2,5%
Indal 1411 14,8% 30,0% 26,2% 29,0% 6,0% 53,1% 46,9% 0,1% 1,2%
Liden-Holm 989 11,4% 22,2% 29,3% 37,0% 6,1% 52,3% 47,7% 0,3% 1,0%
Selånger nedre N 1044 18,4% 29,4% 24,2% 28,0% 7,6% 48,6% 51,4%   0,8%
Selånger nedre S 1507 15,4% 19,8% 22,6% 42,2% 4,8% 45,7% 54,3% 0,2% 0,7%
Selånger övre V 1374 13,1% 39,9% 25,4% 21,6% 6,3% 52,0% 48,0%   0,6%
Selånger övre Ö 1595 13,2% 33,0% 24,4% 29,4% 7,4% 48,7% 51,3% 0,1% 0,8%
Stöde N 1113 13,0% 27,0% 26,1% 34,0% 6,3% 51,7% 48,3% 0,2% 0,9%
Stöde S 1268 14,1% 28,0% 27,2% 30,7% 6,2% 52,1% 47,9%   0,9%
Sättna 1240 14,8% 37,4% 23,1% 24,7% 7,3% 51,8% 48,2% 0,1% 0,7%
Tuna Matfors 1044 14,5% 30,1% 19,3% 36,1% 7,0% 43,5% 56,5% 0,3% 0,3%
Tuna mellersta 1576 14,7% 36,4% 23,5% 25,4% 7,8% 51,2% 48,8% 0,2% 1,1%
Tuna V 1208 12,2% 40,3% 20,9% 26,6% 6,8% 51,1% 48,9% 0,2% 0,5%
Tuna Ö 907 13,9% 41,0% 27,7% 17,4% 6,4% 51,6% 48,4% 0,2% 1,5%
Sundsvalls Fjärde 21581 14,7% 32,3% 25,1% 27,9% 6,9% 49,8% 50,2% 0,2% 1,0%

http://www.val.se