Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östersund Staden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 1 1527 24,4% 34,6% 19,4% 21,7% 8,7% 46,7% 53,3% 0,8% 5,8%
Östersund 2 1033 30,7% 32,1% 17,2% 19,9% 9,0% 48,5% 51,5% 0,1% 2,5%
Östersund 3 1506 35,9% 23,0% 17,4% 23,8% 13,1% 44,4% 55,6% 0,3% 2,2%
Östersund 4 1363 41,2% 25,5% 16,8% 16,4% 13,4% 40,4% 59,6% 0,1% 2,3%
Östersund 5 1191 29,5% 27,7% 20,2% 22,7% 9,5% 45,8% 54,2% 0,4% 2,1%
Östersund 6 1140 32,4% 27,2% 18,9% 21,5% 9,0% 47,1% 52,9%   1,6%
Östersund 7 1230 16,4% 24,8% 29,2% 29,6% 6,7% 48,3% 51,7% 0,1% 1,5%
Östersund 8 1118 19,0% 28,1% 23,0% 30,0% 7,5% 45,6% 54,4% 0,1% 1,9%
Östersund 9 1183 15,6% 29,8% 22,2% 32,4% 7,2% 45,9% 54,1% 0,4% 1,0%
Östersund 10 1374 14,6% 31,7% 29,2% 24,6% 5,7% 49,2% 50,8% 0,4% 1,2%
Östersund 11 1163 27,6% 22,6% 23,5% 26,3% 10,1% 46,3% 53,7%   1,5%
Östersund 12 och 15 1804 24,7% 22,3% 20,7% 32,2% 9,1% 44,8% 55,2% 0,3% 1,0%
Östersund 13 1218 21,8% 28,0% 23,2% 27,1% 8,0% 47,0% 53,0%   1,6%
Östersund 14 1179 22,1% 27,7% 23,4% 26,9% 8,4% 47,8% 52,2% 0,3% 1,5%
Östersund 16 1450 15,5% 28,7% 22,2% 33,6% 7,4% 47,6% 52,4% 0,4% 1,9%
Östersund 18 1210 13,5% 33,8% 25,7% 27,0% 6,8% 47,9% 52,1% 0,1% 1,3%
Östersund 19 1628 12,8% 33,4% 24,9% 28,9% 7,9% 49,7% 50,3% 0,1% 1,7%
Östersund 20 707 21,2% 27,7% 22,9% 28,1% 6,5% 49,8% 50,2% 0,1% 1,1%
Östersund Staden 23024 23,2% 28,2% 22,2% 26,4% 8,7% 46,7% 53,3% 0,2% 1,9%

http://www.val.se