Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Umeå centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem Norra 993 17,7% 33,7% 27,7% 20,8% 7,4% 49,7% 50,3% 1,5% 1,3%
Berghem Sydöstra 974 53,4% 26,3% 9,4% 10,9% 11,6% 51,1% 48,9% 0,5% 2,0%
Berghem Södra 1067 27,7% 32,0% 18,1% 22,2% 7,2% 49,9% 50,1% 0,4% 1,4%
Carlshem Västra 1596 28,9% 29,9% 22,1% 19,0% 12,0% 50,9% 49,1% 0,6% 1,3%
Carlshem Östra 1478 39,2% 29,6% 16,2% 15,1% 13,9% 51,4% 48,6% 1,0% 2,3%
Centrum 1737 26,7% 22,9% 22,7% 27,6% 8,8% 47,7% 52,3% 0,3% 4,7%
Centrum Västra 1287 30,9% 27,9% 18,5% 22,7% 11,3% 45,5% 54,5% 0,2% 1,6%
Centrum Östra 1480 29,9% 25,3% 23,4% 21,4% 9,1% 46,8% 53,2% 0,5% 1,9%
Dragonfältet 1279 19,5% 20,5% 21,0% 38,9% 6,8% 45,5% 54,5% 0,6% 1,4%
Ersmark 1239 13,2% 46,5% 23,9% 16,4% 7,0% 50,4% 49,6% 0,2% 0,7%
Haga Norra 913 37,3% 28,1% 18,6% 15,9% 12,0% 47,8% 52,2%   1,0%
Haga Södra 1803 32,5% 27,6% 19,9% 20,1% 11,3% 49,0% 51,0% 0,6% 1,6%
Innertavle 744 12,2% 43,3% 27,4% 17,1% 7,3% 52,0% 48,0% 0,3% 0,9%
Marieberg 1114 22,6% 39,3% 24,1% 13,9% 9,4% 49,3% 50,7% 0,4% 2,1%
Mariedal 1271 13,9% 29,0% 24,5% 32,6% 5,6% 47,8% 52,2% 0,6% 0,9%
Mariehem 1372 47,1% 20,3% 13,2% 19,4% 19,1% 49,0% 51,0% 1,0% 1,9%
Mariehemsgård 916 10,4% 35,4% 27,4% 26,9% 7,2% 49,5% 50,5% 1,0% 2,6%
Mariehemshöjd 2220 34,7% 23,9% 16,0% 25,4% 10,7% 49,1% 50,9% 0,3% 1,3%
Mellan Ersboda 1663 20,1% 28,2% 30,1% 21,5% 7,6% 47,7% 52,3% 0,7% 1,9%
Norra Ersboda 1410 30,6% 37,7% 21,5% 10,2% 13,5% 51,3% 48,7% 0,4% 2,1%
Nydalahöjd 1407 78,1% 17,8% 2,7% 1,4% 18,5% 49,5% 50,5% 0,3% 1,8%
Sandabrånet 1881 26,8% 33,9% 21,4% 17,8% 11,5% 50,5% 49,5% 0,6% 1,5%
Sandbacka 1745 36,7% 30,1% 16,6% 16,6% 11,1% 49,3% 50,7% 0,3% 1,7%
Sofiehem 1235 23,3% 32,6% 20,5% 23,6% 11,3% 48,1% 51,9% 0,6% 0,7%
Tomtebo 1348 29,0% 47,7% 13,0% 10,3% 8,4% 46,6% 53,4% 1,4% 1,5%
Tomtebo Södra 1830 23,6% 58,7% 9,7% 8,0% 7,5% 48,3% 51,7% 0,9% 0,7%
Universitetsområdet 1157 55,6% 28,3% 10,4% 5,8% 22,2% 48,1% 51,9% 0,4% 2,3%
Universitetsområdet Östra 1269 62,2% 26,9% 5,6% 5,4% 10,4% 50,3% 49,7% 0,6% 1,5%
Västerslätt 1523 18,7% 37,1% 18,9% 25,3% 9,9% 51,7% 48,3% 0,3% 0,7%
Västra Ersboda 1778 19,5% 28,9% 31,0% 20,6% 8,1% 47,2% 52,8% 0,5% 1,1%
Ytterhiske 1773 23,4% 25,1% 18,2% 33,3% 8,9% 43,1% 56,9% 0,3% 1,3%
Ålidhem Södra 1366 48,9% 27,4% 13,3% 10,4% 12,2% 52,9% 47,1% 1,3% 2,0%
Ålidhem Västra 1440 68,8% 18,5% 7,8% 4,9% 23,6% 54,2% 45,8% 1,5% 5,4%
Ålidhem Östra 1489 75,4% 18,5% 4,4% 1,7% 23,2% 52,6% 47,4% 1,1% 2,1%
Öbackastrand 1267 27,5% 29,1% 20,8% 22,7% 7,0% 47,1% 52,9% 0,6% 0,6%
Östermalm 1442 30,2% 28,8% 20,9% 20,0% 10,2% 45,3% 54,7% 0,7% 1,5%
Östra Ersboda 886 22,0% 36,2% 27,2% 14,6% 10,0% 50,5% 49,5% 0,2% 1,7%
Umeå centrala 51392 33,2% 30,3% 18,4% 18,1% 11,2% 49,0% 51,0% 0,6% 1,7%

http://www.val.se